พิธีมอบรางวัล “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” ปี 3

พิธีมอบรางวัล “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” ปี 3

โดย บริษัท ซีพีแรม จำกัด กับสาขามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ซีพีแรม ประกาศผลและมอบรางวัลเวทีประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 นับเป็นการผนึกความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจกับภาคการศึกษาคือ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กับสาขามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการดำเนินโครงการจัดการประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องลดความสูญเปล่าทางอาหารในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนสำคัญในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในการลดความสูญเปล่าของอาหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม โดยการแชร์ไอเดีย สร้างพลังผ่านวีดีโอคลิปความยาว 3 นาที ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา เป็นอย่างมากโดยในปีนี้มีน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการกว่า 840 ผลงาน

ในปี 2563 ผลการประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ไร้ food waste” ปีที่ 3

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ
• ทีมไก่ฟ้า จากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ผลงาน “Food Waste Break Heart”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
• ทีมทำไมไม่สนใจ จากกโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผลงาน “ทำไมไม่สนใจ”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
• ทีม 4 A.M. โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ผลงาน “Life Chage Earth Change”
รางวัลชมเชย 1
• ทีมตำน้ำพริกไม่ละลายแม่น้ำ จากโรงเรียนปริยส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผลงาน “เมื่อขยะอาหารมีมากกว่าที่ทานเหลือ”
รางวัลชมเชย 2
• ทีม Duckdan Production จากโรงเรียนเลยพิทยาคม ผลงาน “Food Waste Monster”

รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ
• ทีม RESET PRODUCTION มหาวิทยาลัยรังสิต ผลงาน “ทิ้งได้ไงหัวใจอยู่ในกล่อง”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
• ทีมป้าลดข้าวหน้อย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผลงาน “ป้า ๆ ลดข้าวหน่อย”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
• ทีมใต้ตาดำ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลงาน “กินเหลือกลัวโดนปรับ”
รางวัลชมเชย 1
• ทีม ภสค. เฮ้าส์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผลงาน “กิน (ไม่) เหลือ รวย!!!”
รางวัลชมเชย 2
• ทีมปุ๊กปิ๊ก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงาน “เราไม่ได้ทิ้งมัน แต่เรากำลังรับมัน”

ภายในงานประกาศรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” ปีที่ 2 ขึ้น จัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์เฮ้าส์ สามย่าน ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ โดยมีนายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ซีพีแรม จำกัด พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ ประธานสาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมด้วยนางสาวเบญจมาส โชติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สถานการณ์ Food Waste วิกฤตโลก?” อีกด้วย อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก 2 ผู้กำกับภาพยนตร์แถวหน้าของประเทศไทย ประกอบด้วย นายภาคภูมิ วงศ์ภูมิ และคุณกิตติภัค ทองอ่วม เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินโครงการฯ ครั้งนี้

ทางด้านนายวิเศษ วิศิษฏ์วิญญู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฯ ดังกล่าว ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความสูญเปล่าทางอาหารในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนสำคัญ ในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง และลดความสูญเปล่าทางอาหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม ปัญหาความสูญเปล่าทางอาหาร หรือ Food Waste ส่งผลกระทบต่อทุกคนในวงกว้างทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหารของโลก ซีพีแรมให้ความสำคัญและขอร่วมเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมสร้างความตระหนักถึงผลเสียที่ก่อเกิดจากอาหารที่ถูกทิ้งอย่างสูญเปล่า รวมถึงยังมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้

สำหรับจุดเริ่มต้นของโครงการดังกล่าว เกิดจากการตั้งคำถามจากสิ่งที่เราเห็นจากอาหารในจานที่เราทานไม่หมดกองอยู่ตรงหน้า ที่มีแต่เศษอาหารเหลือจากการทาน หรือแม้แต่ผักและผลไม้ที่เน่าเสียอยู่ในตู้เย็น ประกอบกับการพูดถึงของคนทั่วโลก รวมถึงองค์กรยูนิเซฟถึงความยากจน การโหยหาอาหาร ความหิวโหยของเด็กน้อยในแอฟริกา หรือประเทศที่อยู่ในสภาวะสงครามที่ทำให้ขาดแคลนอาหาร รวมทั้งการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ แม้แต่ในประเทศไทยเองที่ได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ อยู่ที่ไหนก็ไม่อดตาย แต่ก็ยังมีในหลายพื้นที่ห่างไกล ที่ยังขาดแคลนอาหาร อาหารไม่เพียงพอ เข้าถึงอาหารไม่ครบตามหลักโภชนาการ ซึ่งมีให้เห็นในข่าวอยู่บ่อยครั้ง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความสูญเปล่าทางอาหารในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง และลดความสูญเปล่าทางอาหาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม

อย่างไรก็ตามในการสร้างความตระหนักให้กับสังคมไทยถึงความสำคัญของการลด Food Waste แม้วันนี้เรายังไม่เห็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่เด่นชัดนัก แต่เราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เราจะเห็นคนไทยบริโภคอาหารได้หมดจดไม่เหลือไว้โดยสูญเปล่าเพิ่มขึ้น คนไทยเลือกซื้อหรือเลือกตักรับประทานอาหารแต่พอเหมาะไม่กินทิ้งกินขว้างเพิ่มขึ้นนั้นแสดงให้เห็นถึงการ “รักอาหาร” และ “รักสิ่งแวดล้อม” มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิด “ความยั่งยืนของอาหาร” ขึ้นนั้นเองนอกจากนี้ ซีพีแรมยังได้เปิดเพจ Facebook ที่ชื่อว่า “สังคมไทย ไร้ Food Waste” พร้อมกันนี้ยังได้เปิดกลุ่ม ที่ชื่อว่า “กินหมดจด ไร้ Food Waste” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและแชร์ไอเดีย ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการลดความสูญเปล่าทางอาหาร หรือ Food Waste ซึ่งเป็นการขยายผลสู่ทุกกลุ่มคนในสังคม โดยจะมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงจัดแคมเปญในการร่วมแบ่งปันไอเดียและมีการมอบรางวัลให้ผู้โชคดีที่มาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวแคมเปญและกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจได้ที่ Facebook : “สังคมไทย ไร้ Food Waste”

ทั้งนี้ซีพีแรม ดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมอย่างเกื้อกูล ยังคงเดินหน้าสร้างความตระหนักในการลดความสูญเปล่าของอาหาร ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ลุยปลูกฝังสังคมลดการกินทิ้งขว้าง เพื่อยกระดับสู่ความยั่งยืนทางอาหาร และร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคนสืบไป สมาคมการพิมพ์ไทยขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

สามารถชมผลงานของน้องย้อนหลังได้ทาง
https://www.facebook.com/foodwasteclipcontest

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า