ระบบอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 1

ระบบอัตโนมัติ สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ตอนที่ 1
(Automation for Printing and Packaging Industry)

ระบบการจัดเก็บสินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิต อะไหล่
ด้วยระบบการจัดเก็บสำเร็จรูป แบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ

วิรัช เดชาสิริสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโรงงานอัตโนมัติและการลดต้นทุนในโรงงานและขบวนการผลิต
wirach.ton@gmail.com

ก่อนอื่นต้องขออธิบายคำศัพท์ทางเทคนิค และระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในบทความนี้และบทความต่อไปก่อนครับ:

  • AS/RS (Automated Storage/Retrieval System) คือ ระบบบริหารการจัดการเก็บสินค้าและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ
  • WMS (Warehouse Management System) คือ ระบบโปรแกรมที่ใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้าทั่วไป ที่รับสินค้า ที่เก็บสินค้าและกระจายสินค้า
  • ERP (Enterprise Resource Planning) คือ ระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนใช้ทรัพยากรต่างๆเข้าด้วยกัน
  • MRP (Material Resource Planning) คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและวางแผนความต้องการวัตถุดิบต่างๆ ในองค์กร โดยมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคุมแผนการสั่งซื้อ การส่งมอบสินค้า การจัดการคลังสินค้าและวัตถุดิบ
  • Slotting คือ ตำแหน่งที่วางสินค้าในชั้น หรือ ตู้เก็บสินค้า
  • SKU (Stock Keeping Unit) คือ หน่วยวัดประเภทสินค้าที่เล็กที่สุดในระบบคลังสินค้า ซึ่งช่วยแยกความแตกต่างของสินค้าประเภทเดียวกันที่มีความแตกต่างกัน เช่น สี ขนาด ลวดลาย เช่น ปากกา ที่มีสี 4 สี SKU จะเป็นตัวที่ใช้แยกประเภทของปากกาแต่ละสี เพื่อให้ทราบถึงสินค้าในสต๊อกของเราได้ชัดเจนที่สุด
  • ระบบลำเลียงอัตโนมัติ (Automated Conveyor System) เป็นระบบลำเลียงที่ออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับเครื่องจักร คลังสินค้า ระบบจะมีการควมคุมโดยใช้ PLC , Sensor, Vision Inspection Cameras, เครื่องสแกนบาร์โค้ด และระบบเชื่อมต่อ (Interfacing Systems)
  • ระบบการจัดเรียงและวางสินค้าอย่างเป็นระบบ (Palletizer Robot) คือ ระบบที่นำหุ่นยนต์ประเภทแขนเดี่ยว (Arm Robot) (มีหลายแกน) มาหยิบจับสินค้ามาวางลงในกล่องหรือภาชนะบรรจุ หรือหยิบจับกล่องบรรจุสินค้าวางลงบนพาเลท อย่างเป็นระบบและถูกต้อง ตามที่ออกแบบไว้

  • AGV (Auto Guide Vehicles) คือ เครื่องหรือรถสำหรับเคลื่อนย้ายวัสดุ สิ่งของ ซึ่งสามารถเดินทางได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการควบคุมจะมีหลายรูปแบบ เช่นใช้เลเซอร์นำทาง ใช้แถบแม่เหล็ก การตรวจสอบในแนวระนาบ คลื่นวิทยุ ระบบราง เป็นต้น

สำหรับรายละเอียดในแต่ละเรื่องและแต่ละระบบ จะนำมาเสนอเป็นลำดับไป เพื่อให้ท่านผู้สนใจ ได้ศึกษาแต่ละระบบดูว่ามีข้อดี ข้อด้อยต่างกันอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะนำไปใช้ในกิจการเพื่อยกระดับการทำงานในองค์กร พร้อมทั้งช่วยลดในเรื่องต่างๆเช่น พื้นที่ในการจัดเก็บ แรงงาน เวลา ของและอุปกรณ์ที่จะเสียหาย ลดอุบัติเหตุ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มยอดขาย เพิ่มผลกำไรให้กับองค์กร

สำหรับ ระบบการจัดเก็บสินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิต อะไหล่ ด้วยระบบการจัดเก็บแบบกึ่งอัตโนมัติ และแบบอัตโนมัติ แบบสำเร็จรูปที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นระบบที่นิยมใช้กันมาก ในเกือบทุกโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ค้าปลีกและส่ง สำนักงาน ออฟฟิศ เพราะเป็นระบบที่สร้างสำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต ประกอบและติดตั้งได้รวดเร็ว เมื่อประกอบเสร็จแล้ว สามารถทดสอบการทำงานได้ทันที

ระบบการจัดเก็บแบบกึ่งและแบบอัตโนมัติ เพิ่มผลกำไรอย่างไร

ใช้แรงงานน้อยลง บางระบบอาจลดแรงงานได้เหลือ 1 ใน 3 หรือ 1 ใน 4 จากปกติ


ระบบการจัดเก็บแบบเก่าอาศัยการบันทึกข้อมูลบนเอกสาร

สติ๊กเกอร์ที่ติดไว้ข้างชั้นหรือกล่อง หรือคอมพิวเตอร์ที่อยู่อีกที่หนึ่ง การจัดวางกล่องสินค้าไม่เป็นระเบียบ ยากต่อการหาสินค้า จึงต้องใช้แรงงานมาก ใช้เวลามาก มีโอกาสผิดพลาดสูง ซึ่งที่กล่าวมานี้ สุดท้ายรวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ระบบการจัดเก็บสินค้าแบบใหม่ด้วยระบบสำเร็จรูป แบบกึ่งและแบบอัตโนมัติ

เป็นระบบจัดเก็บและเรียกคืนสินค้า ที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติทำงานได้มากขึ้น โดยลดเวลาในการจัดเก็บเข้าชั้นและเรียกคืนสินค้าได้มาก เป็นการเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น ซึ่งในขณะปฏิบัติงานจริง คนเดียวก็สามารถทำงานได้ ซึ่งระบบนี้จะลดแรงงานลงได้มาก และระบบมีความถูกต้องและแม่นยำสูง โดยใช้ซอฟต์แวร์ AS/RS,WMS,ERP,MRP ซึ่งระบบซอฟต์แวร์เหล่านี้ สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรเดิมของลูกค้าบางโรงงาน บางบริษัทที่มีอยู่แล้ว เช่น ระบบซอฟต์แวร์ SAP, Oracle หรืออื่นๆที่เป็นแบรนด์ของต่างประเทศ รวมถึงซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร ที่ผลิตโดยบริษัทของคนไทยที่มีอยู่หลากหลาย และระบบนี้ยังเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ ได้อีก

การทำงานโดยรวมของระบบการจัดเก็บแบบนี้ สามารถจัดเก็บเอกสารสำคัญ ต้นฉบับสำคัญ สิ่งของหรือสินค้าที่เป็นความลับทางธุรกิจ สินค้าที่มีมูลค่าสูง ป้องกันจากการโจรกรรม ป้องกันจากสัตว์ที่มารบกวนได้เป็นอย่างดี เพราะระบบจะตั้งระบบความปลอดภัยไว้หลายระดับ สามารถล็อคและอนุญาตให้ใครบ้าง สามารถปิด-เปิดระบบได้

ระบบจัดเก็บและเรียกคืนแบบกึ่งและแบบอัตโนมัติ แบบสำเร็จรูป

ที่มีใช้อยู่ในท้องตลาดมีอยู่หลายประเภท หลายยี่ห้อ แต่มีลักษณะการทำงานและการจัดเก็บที่คล้ายๆกัน ซึ่งพอจะแบ่งออกเป็นลักษณะตามโครงสร้างและการใช้งานดังนี้

1. แบบ Horizontal Carousels ประกอบด้วยลังหรือกล่องพลาสติกที่ติดตั้งอยู่ในแนววงรีหมุนตามแนวนอน เวลาเรียกเก็บหรือเรียกออกมาใช้ก็สามารถเรียกค้นข้อมูลหน้าจอได้เลย ระบบนี้ และสามารถจำกัดการเข้าถึงหรือเปิดระบบได้ ระบบนี้จะช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้ถึง 60-80 % และระยะเวลาในการจัดเก็บและเรียกคืนก็เร็วขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับการจัดเก็บแบบทั่วไป


2. แบบ Vertical Carousels ประกอบด้วยชุดชั้นวางหมุนไปรอบแทร็ก ซึ่งคล้ายๆกับชิงช้าสวรรค์ มีขนาดเล็ก และไม่สูงมาก จนถึงขนาดใหญ่และสูงพอประมาณ เหมาะสำหรับจัดเก็บเอกสาร วัสดุชิ้นส่วนงาน อะไหล่ สินค้าที่มีขนาดเล็กไปถึงใหญ่ ใช้งานง่าย ติดตั้งง่าย ประหยัดพื้นที่ ประหยัดเวลาในการทำงานได้ถึง 70-80%

3. แบบ Vertical Lift Modules (VLMs) ระบบจัดเก็บและเรียกคืนสินค้าแบบนี้จะมีสองคอลัมน์ซ้อนกันอยู่ ภายในแต่ละคอลัมน์ประกอบด้วยถาดหรือชั้นสำหรับวางสิ่งของหรือสินค้าอยู่หลายชุด เราสามารถเรียกเก็บเรียกคืนสินค้าชั้นไหนก็ได้และคอลัมน์ไหนก็ได้ การเก็บแบบนี้ประหยัดพื้นที่และเวลาในการทำงานได้ 70-80% เมื่อเทียบกับชั้นวางชั้นเก็บแบบทั่วไป

4. แบบ Vertical Buffer Modules (VBMs) เป็นระบบจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพสูงมากทั้งความเร็วและการประหยัดพื้นที่ ระบบจะมีชุดคอนเวเยอร์สำหรับลำเลียงสินค้าเข้าหรือออก ซึ่งมีพื้นที่ให้วางลัง ถาด กล่องบรรจุแบบทำงานได้ต่อเนื่องได้แบบไม่ต้องรอ แบบนี้จะประหยัดเวลาได้ 80 % เมื่อเทียบกับการจัดเก็บแบบทั่วไป

ระบบที่ได้นำเสนอมาทั้ง 4 รูปแบบนี้ เป็นระบบที่มีมาพร้อมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และระบบยังสามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ที่ทางโรงงานหรือคลังสินค้ามีอยู่แล้ว แต่ระบบนั้นๆ ต้องมีระบบเชื่อมต่ออยู่ด้วย ภาษาซอฟต์แวร์ไม่ใช่ปัญหา ระบบสามารถใช้ซอฟต์แวร์เชื่อมต่อได้ (Interfacing Software)

อ่านต่อฉบับหน้า . . .

ข้อมูลอ้างอิง
• ตามประสบการณ์จริงของผู้เขียน
• www.sensornic.com

เครดิตภาพประกอบ
• https://www.mhlnews.com/technology-automation/demand-automated-storage-retrieval-systems-increase-6
• https://tocorack.en.made-in-china.com/product/KCIxjsorweWv/China-Warehouse-Asrs-Automatic-Storage-Racking-System-with-Stacker-Crane.html
• https://www.cisco-eagle.com/material-handling-systems/conveyor_systems
• https://www.bastiansolutions.com/assets/1/6/automation-illustration.png
• https://www.mhlnews.com/sites/mhlnews.com/files/styles/article_featured_retina/public/AGVs-in-warehouse.jpg
• https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=15531
• https://www.jungheinrich.ie/systems/automated-guided-vehicle-system/automated-guided-vehicle-agv
• https://conveyorhandling.com/automation-solutions/vertical-lift-modules-carousels/
• http://www.trekform.com/wp-content/uploads/2017/04/operario.jpg
• https://kardexstoragesystems.com/img/slider/slider-2.png
• https://www.materialhandling247.com/product/horizontal_carousels_with_integrated_power_pick_global_wms/conveyors
• http://kardex.com.cn/wp-content/uploads/2017/08/Horizontal_IFormjpg.jpg
• https://it.blog.kardex-remstar.com/miti-da-sfatare-logistica/magazzino-automatico-orizzontale-carosello-tu-quanto-ne-sai
• https://www.kardex.com/fileadmin/news_import/KR_102SXP-HH_News.jpg
• https://logistica.cdecomunicacion.es/noticias/proveedores/34723/kardex-introduce-el-framepick-para-el-sector-de-la-distribucion
• http://premierherald24.com/wp-content/uploads/2019/10/Vertical-Lift-Module-Market.png
• https://i.ytimg.com/vi/AlHIWlZl5TI/maxresdefault.jpg
• https://www.kardex-remstar.de/fileadmin/_processed_/1/3/csm_KardexRemstar_LR35_front_right_005_8835a23a00.jpg

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า