สัมมนา “การเตรียมไฟล์มาตรฐานสำหรับงานพิมพ์ดิจิทัล”

สัมมนา “การเตรียมไฟล์มาตรฐาน สำหรับงานพิมพ์ดิจิทัล”

p50_02

การจัดสัมมนานี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟล์งานพิมพ์ดิจิทัล

วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนานี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการพิมพ์สมัยใหม่ การเตรียมไฟล์ที่ถูกต้องตรงตามมาตรฐานการพิมพ์บนวัสดุที่หลากหลายมากขึ้นในปัจจุบัน เพื่อลดปัญหาในขั้นตอนการพิมพ์ ทำให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

ขอขอบคุณ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ที่สนับสนุนเครื่องพิมพ์ในการสัมมนาครั้งนี้