สมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

p31_02

สมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ โดยมีคุณสุปรีย์ ทองเพชร นายกสมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย เป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานในระยะเวลา 1 ปี หลังจบการประชุม มีบรรยายพิเศษหัวข้อ “โลจิสติกกับการปรับตัวของผู้ประกอบการในยุคอุตสาหกรรม 40” โดยคุณโยจิ ฮามานิชิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส มาให้ความรู้ความเข้าใจธุรกิจการขนส่ง ช่วงสุดท้ายของงาน ผู้จัดงานมีมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนสมาคมต่าง ๆ งานในครั้งนี้คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ ด้วย