สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

สมาคมการพิมพ์สกรีนไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ โดยมีคุณประภาพร ณรงค์ฤทธิ์ นายกสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย เป็นประธานในการประชุมสามัญประจำปี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานในระยะเวลา 1 ปี ช่วงหลังของการประชุมมีการแสดงชุดพิเศษ Copy Show “เจนนิเฟอร์ คิ้ม” สร้างความสนุกสนานเรียกเสียงหัวเราะจากผู้เข้าร่วมประชุม และในงานดังกล่าวคุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย ที่ปรึกษาสมาคมการพิมพ์ไทย คุณภาวิมาส กมลสุวรรณ เลขาธิการ เข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ ในครั้งนี้