Young Printer Group Exclusive Trip Bay Beach Resort Pattaya

p18-21_02

Young Printer Group Exclusive Trip
Bay Beach Resort Pattaya

ภายใต้แนวคิดของกลุ่มผู้ประกอบวิสาหกิจการพิมพ์ วิสาหกิจเกี่ยวเนื่องที่กำลังจะเข้ามาสืบทอดดูแลธุรกิจการพิมพ์ในอนาคต ได้ริเริ่มโครงการ “ทายาททางการพิมพ์ หรือ Young Printer Group” จัดตั้งขึ้นเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้พบปะกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความเข้มแข็งนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศในอนาคต

กลุ่มทายาททางการพิมพ์ Young Printer Group ของสมาคมการพิมพ์ไทย ได้ร่วมกับ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมที่ให้ความรู้ กับทายาทฯ รุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพงานพิมพ์ ทำความรู้จักกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ นำมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจการพิมพ์รวมถึงการได้พบกับเพื่อนใหม่ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สร้างสัมพันธภาพที่ดี เป็นพันธมิตรทางการค้าที่ช่วยเหลือกันให้เกิดความก้าวหน้าในธุรกิจงานพิมพ์

กิจกรรมในครั้งนี้ใช้เวลา 2 วันคือวันเสาร์ที่ 3 และ 4 มีนาคม 2561 ในวันแรกเป็นการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน Ricoh Manufacturing (Thailand) ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง วันที่สองจัดงานเลือกตั้งคณะกรรมการ Young Printer Group วาระ 2561-2563 ณ โรงแรม เบย์บีชฯ พัทยา

วันแรกของการจัดกิจกรรมทีมงานและคณะ Young Printer Group นัดพบกันที่ บจก ริโก้ (ประเทศไทย) อ่อนนุช เพื่อลงทะเบียน และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม เมื่อถึงเวลาออกเดินทาง ทีมงานและคณะขึ้นรถบัสตามกลุ่มสี และมีการทำกิจกรรรมร่วมกันบนรถ ผู้นำกิจกรรมบนรถบัสเป็นประธานและคณะกรรมการ Young Printer Group ชุดเดิม มาร่วมให้ความสนุกสนาน ความเป็นกันเองเพื่อให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น ระหว่างการเดินทาง บจก ริโก้ ฯ ได้เลี้ยงรับรองอาหารกลางวันที่ร้าน The Green ในอำเภอศรีราชา หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางต่อไปยังนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ทีมงานและคณะเดินทางถึง Ricoh Manufacturing (Thailand) ตัวแทนผู้บริหาร Ricoh ได้ออกมาให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง และเชิญเข้าห้องประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลทั้งหมดของ Ricoh หลังจากได้รับฟังข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้ว ทางสมาคมฯ นำโดยคุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช อุปนายกสมาคม ฯ ได้มอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนผู้บริหาร Ricoh ทั้ง 2 ท่านเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน Ricoh ได้แบ่งคณะออกเป็น 2 กลุ่ม และมีทีมงาน Ricoh พาเดินชมผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูลความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างทั่วถึง เสร็จจากการเข้าเยี่ยมชมแล้ว ตัวแทนผู้บริหาร Ricoh และคณะถ่ายภาพร่วมกัน

เวลา 18.00 น. เดินทางถึงที่พัก โรงแรมเบย์บีชฯ พัทยา และนัดพบกัน ห้อง Sea Lion เวลา 18.30 น. เพื่อร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ สมาคมฯ มีแนวคิดการจัดงานในค่ำคืนนี้เป็น Theme Color Block ทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ในคืนนี้ จะได้รับความรู้ใหม่ ๆ ความสนุกสนาน ความบันเทิง กิจกรรมที่เกิดขึ้นในงาน คือการเล่นเกมสะสมคะแนนของทีม เพื่อสร้างความสามัคคี ความร่วมมือกัน กิจกรรมการจัดประกวดท่าเต้นทีม โดยให้แต่ละทีมคิดลีลา ท่าเต้น ที่เด็ดสุด ตามความคาดหมายจากกิจกรรมนี้ เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ที่อยู่ในงานอย่างสนุกสนาน กิจกรรมสุดท้ายการประกวดการแต่งกายก็สร้างความสนุกสนานไม่แพ้กัน การให้คะแนนผู้ชนะการประกวด ฯ ในครั้งนี้มาจากผู้สนับสนุน Ricoh, กลุ่มทายาททางการพิมพ์, คณะกรรมการสมาคมฯ, ที่ปรึกษา และคณะกรรมการYoung Printer Group ชุดเดิม ที่เข้าร่วมชมและร่วมเล่นกิจกรรมในค่ำคืนนี้

วันสุดท้ายของการจัดกิจกรรม หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว นัดพบกันที่ห้องSeahorse เวลา 9.00 น. เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ Young Printer Group วาระ 2561-2563 ในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายกสมาคม ฯ, คณะกรรมการสมาคม ฯ, คณะที่ปรึกษา เข้าร่วมงาน แนะนำตัว และร่วมกันเล่าประวัติความเป็นมา ประสบการณ์ในการทำงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ ให้กับกลุ่มทายาทวงการพิมพ์รุ่นใหม่ได้รู้จักสมาคมฯ มากขึ้น

ช่วงการเลือกตั้งคุณปิยะวัฒน์(กอล์ฟ) ประธานYoung Printer Group ร่วมเป็นพิธีกร เพื่อแจ้งกฎกติกาการเลือกตั้ง และวิธีลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง มีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ ฯ จำนวนทั้งหมด 27 ท่าน มีผู้ได้รับคะแนนผ่านเกณฑ์ 20 ท่าน วิธีนับคะแนนในรอบแรกเรียงลำดับคะแนนจากมากไปน้อย 20 อันดับ โดย 1 ใน 20 ท่านนี้จะคัดเลือก 5 ท่านให้ขึ้นมาแสดงวิสัยทัศน์ในการทำงาน และลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งเป็นครั้งสุดท้ายผู้ที่ได้รับคะแนนมากที่สุด จะได้รับเลือกเป็นประธาน Young Printer Group และในปีนี้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดให้เป็นประธาน Young Printer Group วาระ 2561-2563 คือ คุณกร เธียรนุกุล จาก บริษัทนิวไวเต็กจำกัด ก่อนจบงานในวันนี้คุณปิยะวัฒน์ (กอล์ฟ) ประธาน Young Printer Group วาระ 2559-2561 กล่าวแสดงความยินดี และส่งมอบตำแหน่งประธานฯ

คุณกรได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ช่วงสุดท้ายของงานมีการถ่ายภาพรวมของคณะกรรมการ Young Printer Group วาระ 2561-2563

เวลา 11.30 น. ทีมงานและคณะเดินทางออกจากที่พัก แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านปู พัทยา เสร็จจากการรับประทานอาหารแล้ว เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สมาคมการพิมพ์ไทยขอแสดงความยินดีกับท่านประธาน และคณะกรรมการ Young Printer Group วาระ 2561-2563 ด้วยคะ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยผู้สนับสนุนใจดี บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณคณะกรรมการ, ที่ปรึกษา และทีมทำงานทุกท่านที่สละเวลามาร่วมส่งเสริม สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ให้กับทายาทธุรกิจการพิมพ์ในครั้งนี้

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า