แรงบันดาลใจ 11th Thai Print Award

p46-51_2

ประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 11
Inspire the Future
สร้างแรงบันดาลใจแห่งอนาคต

สมาคมการพิมพ์ไทย จัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 หรือ 11th Thai Print Award ภายใต้สโลแกน Inspire the Future – แรงบันดาลใจแห่งอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย โดยปีนี้ได้เพิ่มประเภทการประกวดขึ้นอีก 3 รางวัล คือ ประเภทสิ่งพิมพ์ 3 มิติ, ประเภทการออกแบบ และประเภทความคิดสร้างสรรค์ เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 25 กรกฎาคม 2559 และประกาศผลวันที่ 6 กันยายน 2559

สมาคมการพิมพ์ไทย ได้จัดการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 หรือ 11th Thai Print Awards ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยทางคณะกรรมการการประกวดใช้สโลแกนว่า Inspire the Future แรงบันดาลใจแห่งอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย เพื่อเป็นการตอกย้ำแนวคิดสมาคมการพิมพ์ไทย ที่จะนำพาเหล่าผู้ประกอบการการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทย ก้าวไปสู่อนาคตใหม่ด้วยนวัตกรรมการพิมพ์ และยกระดับมาตรฐานการพิมพ์ไปสู่อุตสาหกรรมการพิมพ์แนวใหม่ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพงานพิมพ์ มาตรฐานและเทคโนโลยีการผลิต

ในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 11 หรือเป็นปีแรกแห่งทศวรรษใหม่ นอกจากจะมีการรวบรวมผลงานที่ได้รับการคัดเลือก นำส่งประกวดต่อที่เวที Asian Print Awards แล้ว สมาคมการพิมพ์ไทย ยังได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ให้ใช้ผลงานที่ได้รับรางวัลบนเวทีการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ไปร่วมการประกวดเพื่อรับรางวัล PM Awards หรือ Prime Minister’s Export Awards 2017 ในปีหน้าอีกด้วย

p46-51_3

โดยเวทีการประกวด PM Awards เป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเวทีหนึ่งของประเทศไทย และเป็นการประกวดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของ “การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ” และเป็นการแผ่ขยายความเชื่อมั่นต่อกิจกรรมของสมาคมการพิมพ์ไทย ให้ครอบคลุมกว้างไกลมากยิ่งขึ้น

สำหรับการประกวดในปีนี้ ได้แบ่งการประกวดเป็น 4 หมวดใหญ่คือ
1.ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ต (Offset Printing)
2. ระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล (Digital Printing)
3. ระบบการพิมพ์แบบเฟล็กโซ,กราเวียร์ (Flexography, Gravure)
4. ระบบการพิมพ์แบบเอกลักษณ์เฉพาะ (Special Categories)

และในปีนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการที่อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) ทางสมาคมการพิมพ์ไทย จึงได้เพิ่มการประกวดขึ้นมาอีกขึ้น 3 รางวัล คือ ประเภทสิ่งพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing), ประเภทการออกแบบ (Graphic /Functional Appeal) และประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Creativeness) รวมปีนี้มีการประกวดทั้งสิ้น 31 รายการ

p46-51_4

คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ นายกสมาคมการพิมพ์ไทย กล่าวในงานแถลงข่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องโลตัสสวีท 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ว่า การจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ 10 ปีที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์คือต้องการยกระดับและการพัฒนาสิ่งพิมพ์ไทย ซึ่งก็ประสบความสำเร็จด้วยดีมาตลอด สามารถส่งไปประกวดต่อในระดับนานาชาติ และคว้ารางวัลเป็นผู้ชนะเลิศครองเหรียญรางวัลรวมมาโดยตลอด

“จะเห็นว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราได้รับเกียรติจากทางภาครัฐในหลายๆ หน่วยงาน หลายๆ กระทรวงที่เข้ามาร่วมให้การสนับสนุน รวมทั้งรับเป็นประธานการประกาศผลบนเวทีการประกวดของเราด้วย แสดงให้เห็นว่า ภาครัฐเห็นความสำคัญของเรา ปีนี้ก็เช่นกัน ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการส่งออก บรรจุสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เข้าเป็นสาขาหนึ่งของการประกวดชิงรางวัล PM Award ด้วย ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอย่างสูง และในอนาคตก็หวังว่า เราจะประสบความสำเร็จและบรรลุยุทธศาสตร์ AEC Regional Printing and Packaging Hub ด้วยเช่นกัน”

p46-51_5

คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเดินทางไปร่วมแสดงความยินดี ได้กล่าวว่า ในนามสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีที่การจัดงานประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติประสบความสำเร็จด้วยดีมาตลอด รวมทั้งในครั้งที่ 11 นี้ด้วย ซึ่งอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทและมีสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก

“อุตสาหกรรมการพิมพ์มีความคิดก้าวหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ นับว่า ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม 4.0 มาก นับตั้งแต่การออกแบบ การผลิต มีระบบซัพพลาย ฯลฯ และการที่สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้บรรจุเข้าไปสู่เวทีการประกวด PM Award รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี นับว่าเป็นตัวชี้วัดที่ดีมากว่า ภาครัฐเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ ก็ต้องขอชื่นชมว่า การผลักดันให้อุตสาหกรรมหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆ แล้วมีการพัฒนาก้าวหน้ามาถึงจุดที่ภาครัฐให้การยอมรับ..ไม่ใช่เรื่องง่าย จึงขอชื่นชมว่า ท่านทำมาสู่ความสำเร็จ และขอให้การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติประสบความสำเร็จ และสามารถทำให้ประเทศไทย เป็น AEC Regional Printing and Packaging Hub และก้าวหน้าไปเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศ”

คุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์ ประธานจัดงานการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 กล่าวว่า ได้รับเกียรติจากสมาคมการพิมพ์ไทย ให้เป็นประธานจัดงานฯ ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 แต่ปีนี้ปีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมาก คือมุ่งการสร้างแรงบันดาลสู่อนาคต ดังที่ได้บรรจุประเภทการประกวดขึ้นมาอีก 3 รายการคือสิ่งพิมพ์ 3 มิติ, การออกแบบ และประเภทความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจสู่อนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยยุคใหม่ ซึ่งก็หวังว่า ปริมาณการส่งผลงานเข้าประกวดจะมีมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆ มา อันจะแสดงให้เห็นว่า เป้าหมายประสบความสำเร็จคือ การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการพิมพ์มากขึ้นเรื่อยๆ และมากขึ้นทุกปี

การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 หรือ 11th Thai Print Award ภายใต้สโลแกน Inspire the Future – แรงบันดาลใจแห่งอนาคตของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย แค่เริ่มต้น ก็มองเห็นอนาคตในทศวรรษใหม่ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย!

p46-51_6

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า