‘คุณพิมพ์นารา’ นายกส.การพิมพ์ไทย สมัยที่ 2

p22-25_2

ประวัติศาสตร์อีกหน้าของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย
คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์
นั่งเก้าอี้นายกสมาคมการพิมพ์ไทย สมัยที่ 2
ควบประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ส.อ.ท.

ผลักดันโครงการเรียกความเชื่อมั่น
สร้างความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ 70 ของสมาคมการพิมพ์ไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องเดอะวินนิ่งโพสต์ราชกรีฑาสโมสร เมื่อค่ำวันที่ 21 เมษายน 2559 มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุดเก่าที่หมดวาระ(2557-59)ลงด้วย โดยมีคุณปฐม สุทธาธิกุลชัย อดีตนายกสมาคมการพิมพ์ไทยและคุณเกษม แย้มวาทีทอง ประธานมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ซึ่งเป็นผู้อาวุโสสูงสุดในที่ประชุม ร่วมเป็นประธานสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่

การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เป็นไปด้วยความราบรื่น เพราะดำเนินตามธรรมเนียมปฏิบัติและข้อบังคับของสมาคมการพิมพ์ไทย นั่นคือ ประธานสรรหาเปิดโอกาสให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการพร้อมผู้รับรอง และได้ครบจำนวน 15 คนตามข้อบังคับพอดี

จากนั้นคณะกรรมการชุดใหม่ทั้ง 15 คน ได้หารือลับร่วมกัน และมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกคุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการพิมพ์ไทย เป็นสมัยที่ 2 ในวาระปี 2559-2561 ด้วยเหตุผลว่า ยังคงเป็นผู้นำที่มีความสามารถประสานงาน และมีความมุ่งมั่นทุ่มเท พร้อมที่จะสานต่อภารกิจของสมาคมการพิมพ์ไทย เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อยุคใหม่นี้

p22-25_3

p22-25_4

คุณพิมพ์นารา กล่าวภายหลังการรับทราบมติคณะกรรมการชุดใหม่ เลือกให้เป็นนายกสมาคมการพิมพ์ไทยในวาระที่ 2 ว่า ต้องขอขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ยังให้ความไว้วางใจเลือกกลับมาเป็นนายกสมาคมฯ อีกวาระหนึ่ง เมื่อมีโอกาสกลับมาทำงานอีกวาระหนึ่งก็จะทำเนื่องจากวาระที่แล้ว ซึ่งเป็นการทำโครงการต่างๆ เพื่อรองรับการปรับตัวของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย

แต่มาคราวนี้จะเป็นการจัดทำโครงการเพื่อมุ่งเน้นการกอบกู้ความเชื่อมั่นมาสู่อุตสาหกรรมของการพิมพ์ที่ถดถอยลงไป โดยทุกโครงการที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา

“ก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกท่าน ไม่เฉพาะกรรมการชุดใหม่ที่ยืนอยู่บนเวทีขณะนี้เท่านั้น แต่หมายรวมถึงพี่ๆ น้องๆ และสมาชิกในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เราทั้งหมด ที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา โดยจะไม่ยอมเป็นซันเซ็ต (SUNSET) อย่างเด็ดขาด เพราะฉะนั้น ถ้าแม้แต่ในกลุ่มพวกเราเองยังไม่เชื่อมั่นตัวเราเอง เราก็จะไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นจากกลุ่มอื่นๆ ได้ ดังนั้น จึงคิดว่า ในวาระปีนี้ก็จะพยายามสร้างโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติมขึ้นมาให้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยมากขึ้น”

p22-25_5

ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ก่อนหน้านี้ “คุณพิมพ์นารา” ก็ได้รับไว้วางใจจากสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เลือกตั้งให้เป็นประธานกลุ่มฯ คนใหม่ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 แทนคุณวิชัย สกลวรารุ่งเรือง ประธานกลุ่มฯคนเก่าที่หมดวาระลง

ทำให้ในวาระ 2 ปีต่อจากนี้ “คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์” จึงกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการพิมพ์ถึง 2 องค์กรด้วยกันคือ นายกสมาคมการพิมพ์ไทยและประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในวาระปี 2559-2561

ถือเป็นประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยอีกเช่นกัน ที่มีผู้นำเป็นสตรีและได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้เป็นผู้นำควบคู่ถึง 2 องค์กรพร้อมกัน!!

p22-25_7

p22-25_8

Related Post

สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์
views 203
สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์ ดาวน์โหลดใบสมัคร วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 สำหรับงานสัมมนานี้สมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรที่เราเชื่อมั่นว่าท่าน...
สมหวัง Thesis Exhibition
views 257
สมหวัง Thesis Exhibition 2018 คุณพงศ์ธีระ พัฒนะพีรเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมชมนิทรรศการ “สมหวัง” THESIS EXHIBITION 2018 “ศึกความคิด สังเวียนความปัง สมหวังดั่งใจ” ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ สาขาวิชา มีเดียอาตส์ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์แล...
Family Day วันการพิมพ์ไทย
views 137
Family Day วันการพิมพ์ไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดงาน Family Day เนื่องในวันการพิมพ์ไทย และในปีนี้สหพันธ์ฯ ครบรอบ 25 ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย รูปแบบงานในวันนั้นจึงออกมาในรูปแบบ...