สมาคมการพิมพ์ไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ 72 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร วาระ 2561-2563

p28-29_02

สมาคมการพิมพ์ไทยประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ 72
และเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ วาระ2561-2563

กิจกรรมที่เกิดขึ้นของปีในเดือนเมษายนของสมาคมการพิมพ์ไทย คืองานประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อแถลงผลการดำเนินงาน, แถลงงบดุล รายรับ-รายจ่าย และให้สมาชิกได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนะ รวมถึงได้เสนอแนะกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ

เมื่อค่ำคืนของวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องเดอะวินนิ่งโพสท์ ราชกรีฑาสโมสร สมาชิกสมาคมฯ แขกผู้ใหญ่ในวงการพิมพ์ และผู้ให้การสนับสนุนสมาคมฯ ร่วมลงทะเบียน รับของที่ระลึก และร่วมพูดคุยทักทายสนทนากันอย่างเป็นกันเอง ในช่วงแรกของการประชุมวันนี้ พิธีกรผู้มากความสามารถ(คุณธีระ กิตติธีรพรชัย) นำเข้าช่วงบรรยายพิเศษ “ปรับฮวงจุ้ยให้เข้ากับธุรกิจ 4.0” โดยคุณสุรเมธ สัจจอิสริยวุฒิ ผู้ชำนาญการด้านวิชาโหราศาสตร์ไทย และวิชาฮวงจุ้ยหยาง(อาคารบ้านเรือน) หลังจบการบรรยายพิเศษ ร่วมรับประทานอาหารเย็น

ได้เวลาอันสมควร คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดการประชุมและนำเข้าสู่พิธีการประชุมใหญ่ นำเสนอผลการดำเนินงานปี2560 รับรองรายงานการประชุมปีที่ 71 รับรองงบการเงิน แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และด้วยการสิ้นสุดของคณะกรรมการวาระปี2559-2561 สมาคมฯ ในปีนี้ จึงจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารวาระ 2561-2563 จำนวน 15 ท่าน ตามกฎข้อบังคับสมาคมฯ

ต้องขอขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ และผู้ให้การสนับสนุนสมาคมฯ ทุกท่าน หากเพียงลำพังที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คิดทำโครงการต่าง ๆ ขึ้นมาแล้วไม่มีแรงสนับสนุนจากจากทุกฝ่าย สมาคมการพิมพ์ไทย คงไม่ยืนหยัดได้อย่างแข็งแรง และสร้างสิ่งดีงามเพื่อวงการพิมพ์ไทยมาจนถึง 64 ปีในวันนี้

Related Post

สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์
views 203
สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์ ดาวน์โหลดใบสมัคร วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 สำหรับงานสัมมนานี้สมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรที่เราเชื่อมั่นว่าท่าน...
สมหวัง Thesis Exhibition
views 257
สมหวัง Thesis Exhibition 2018 คุณพงศ์ธีระ พัฒนะพีรเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมชมนิทรรศการ “สมหวัง” THESIS EXHIBITION 2018 “ศึกความคิด สังเวียนความปัง สมหวังดั่งใจ” ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ สาขาวิชา มีเดียอาตส์ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์แล...
Family Day วันการพิมพ์ไทย
views 137
Family Day วันการพิมพ์ไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดงาน Family Day เนื่องในวันการพิมพ์ไทย และในปีนี้สหพันธ์ฯ ครบรอบ 25 ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย รูปแบบงานในวันนั้นจึงออกมาในรูปแบบ...