สมาคมการพิมพ์ไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ 72 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร วาระ 2561-2563

p28-29_02

สมาคมการพิมพ์ไทยประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ 72
และเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ วาระ2561-2563

กิจกรรมที่เกิดขึ้นของปีในเดือนเมษายนของสมาคมการพิมพ์ไทย คืองานประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อแถลงผลการดำเนินงาน, แถลงงบดุล รายรับ-รายจ่าย และให้สมาชิกได้มีโอกาสมาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนทัศนะ รวมถึงได้เสนอแนะกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ

เมื่อค่ำคืนของวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องเดอะวินนิ่งโพสท์ ราชกรีฑาสโมสร สมาชิกสมาคมฯ แขกผู้ใหญ่ในวงการพิมพ์ และผู้ให้การสนับสนุนสมาคมฯ ร่วมลงทะเบียน รับของที่ระลึก และร่วมพูดคุยทักทายสนทนากันอย่างเป็นกันเอง ในช่วงแรกของการประชุมวันนี้ พิธีกรผู้มากความสามารถ(คุณธีระ กิตติธีรพรชัย) นำเข้าช่วงบรรยายพิเศษ “ปรับฮวงจุ้ยให้เข้ากับธุรกิจ 4.0” โดยคุณสุรเมธ สัจจอิสริยวุฒิ ผู้ชำนาญการด้านวิชาโหราศาสตร์ไทย และวิชาฮวงจุ้ยหยาง(อาคารบ้านเรือน) หลังจบการบรรยายพิเศษ ร่วมรับประทานอาหารเย็น

ได้เวลาอันสมควร คุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดการประชุมและนำเข้าสู่พิธีการประชุมใหญ่ นำเสนอผลการดำเนินงานปี2560 รับรองรายงานการประชุมปีที่ 71 รับรองงบการเงิน แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และด้วยการสิ้นสุดของคณะกรรมการวาระปี2559-2561 สมาคมฯ ในปีนี้ จึงจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารวาระ 2561-2563 จำนวน 15 ท่าน ตามกฎข้อบังคับสมาคมฯ

ต้องขอขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ และผู้ให้การสนับสนุนสมาคมฯ ทุกท่าน หากเพียงลำพังที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คิดทำโครงการต่าง ๆ ขึ้นมาแล้วไม่มีแรงสนับสนุนจากจากทุกฝ่าย สมาคมการพิมพ์ไทย คงไม่ยืนหยัดได้อย่างแข็งแรง และสร้างสิ่งดีงามเพื่อวงการพิมพ์ไทยมาจนถึง 64 ปีในวันนี้

Related Post

Printing South China, Sino-Label, Sino-Pack and PACKINNO 2019
views 30
Printing South China, Sino-Label, Sino-Pack and PACKINNO 2019 4-6 March 2019 Area A, China Import and Export Fair Complex, Guangzhou, China One-stop Trade and Information Platform for Printing, Packaging, Labeling and Packaging Products Print...
จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology”
views 458
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ iTAP จัดสัมมนาเรื่อง "อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology" ณ KX Building ชั้น 17 ถนนกรุงธนบุรี วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 - 16.45 น. ฟรี ไ...
สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ และเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก
views 587
สัมมนาสมาคมการพิมพ์ไทย ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดใบสมัคร หลักสูตรที่ 1 : เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อหาสัมมน...