การประกวดออกแบบตราสัญญาลักษณ์ (โลโก้)

20181020_logo-contest-ypg_1600x600_01

การประกวดออกแบบตราสัญญาลักษณ์ (โลโก้)
LOGO DESIGN CONTEST

YOUNG PRINTER GROUP

เนื่องด้วยโอกาสครบรอบ 20 ปี ของกลุ่ม Young Printer Group (YPG) ในปีนี้ ทาง YPG จึงจัดให้มีการประกวดออกแบบโลโก้ใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่พร้อมก้าวเข้ามาท้าทายธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง พร้อมพัฒนาและปรับตัวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยจะเปิดโอกาสให้สมาชิกของสมาคมการพิมพ์ไทย และโรงพิมพ์หรือบริษัทที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ เพราะเราเชื่อมั่นว่าสมาชิกของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยมีศักยภาพเหลือล้นในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลง ต่อยอด และพัฒนาอุตสาหกรรมของเราไปสู่มาตรฐานใหม่ที่ไม่ใช่เพียงแค่งานใช้เฉพาะแรงกายเท่านั้น แต่ใช้พลังความคิดที่จะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับงานในอุตสาหกรรมด้วย การตัดสินจะเปิดให้สมาชิก YPG โหวตโลโก้ที่ชื่นชอบที่สามารถถ่ายทอดเจตนารมณ์ของกลุ่มได้ดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อตอกย้ำถึงความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกสมาคม ที่โลโก้ใหม่จะมาจากการสร้างสรรค์และคัดสรรของสมาชิกเอง เพื่อให้โลโก้สามารถสื่อสารถึงความตั้งใจจริงของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการพิมพ์อย่างแท้จริง

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

โรงพิมพ์หรือผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมการพิมพ์ไทย
โรงพิมพ์และผู้ประกอบการที่สนใจสมัครสมาชิกสมาคมการพิมพ์ไทย
ติดต่อสมัครสมาชิก 0-719-6685-7

เงินรางวัล

รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท  และรางวัลสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้าย 5,000 บาท (2 รางวัล)

กำหนดการ

เปิดรับผลงาน วันนี้ ถึง 4 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย 10 ธันวาคม 2561
งานลงคะแนนผลงานรอบสุดท้าย และประกาศผลรางวัล 15 ธันวาคม 2561

เงื่อนไขการออกแบบโลโก้

 • Concept : Adaptive ความสามารถในการปรับตัวในโลกธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
  Youthful พลังของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเติมไฟให้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์
  Innovative ความคิดสร้าง สรรค์และนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ไปสู่ระดับโลก
 • Mood & Tone : Vibrant สดใส สนุกสนาน Modern ทันสมัย
 • สีหลัก : Silver สีเงิน (เฉดไหนก็ได้), Orange สีส้ม (C0, M55, Y100, K0) เท่านั้น
 • สีรอง : ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถเพิ่มสีอื่นได้อีก 1 สี หรือจะไม่เพิ่มก็ได้
 • Text : ต้องมีคำว่า YPG หรือ Young Printer Group
 • ผลงานการออกแบบทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยนำเสนอที่ไหนมาก่อน ไม่ได้มาจากการคัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและตรวจสอบพบภายหลัง ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบ อีกทั้งจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกคืนรางวัลทั้งหมด เพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป

รายละเอียดการส่งผลงานรอบแรก

 • ในไฟล์ที่ส่งโลโก้ต้องมีทั้งหมด 2 แบบ คือ แบบ Full Colour (แบบสี) และ Mono Colour (แบบสีเดียว)
 • ส่งเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300dpi Code สี CMYK ตั้งค่า Document Set Up เป็น A3 แบบ Landscape (แนวนอน)
 • หนึ่งบริษัทสามารถส่งเข้าประกวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ
 • ส่งผลงานมาพร้อมกับใบสมัครเข้าร่วมการประกวด
 • ส่งผลงานมาที่อีเมล mayuree.tpa@gmail.com

รายละเอียดการส่งผลงานสำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 • ในไฟล์ที่ส่งโลโก้ต้องมีทั้งหมด 2 แบบ คือ แบบ Full Colour (แบบสี) และ Mono Colour (แบบสีเดียว)
 • ส่งเป็นไฟล์ AI ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300dpi Code สี CMYK ตั้งค่า Document Set Up เป็น A3 แบบ Landscape (แนวนอน)
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมการพิมพ์ไทย และกลุ่ม YPG โดยทางสมาคมการพิมพ์ไทย และกลุ่ม YPG มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน แก้ไข ดัดแปลงผลงาน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป

Related Post

สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์
views 205
สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์ ดาวน์โหลดใบสมัคร วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 สำหรับงานสัมมนานี้สมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรที่เราเชื่อมั่นว่าท่าน...
สมหวัง Thesis Exhibition
views 258
สมหวัง Thesis Exhibition 2018 คุณพงศ์ธีระ พัฒนะพีรเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมชมนิทรรศการ “สมหวัง” THESIS EXHIBITION 2018 “ศึกความคิด สังเวียนความปัง สมหวังดั่งใจ” ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ สาขาวิชา มีเดียอาตส์ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์แล...
Family Day วันการพิมพ์ไทย
views 138
Family Day วันการพิมพ์ไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดงาน Family Day เนื่องในวันการพิมพ์ไทย และในปีนี้สหพันธ์ฯ ครบรอบ 25 ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย รูปแบบงานในวันนั้นจึงออกมาในรูปแบบ...