การประกวดออกแบบตราสัญญาลักษณ์ (โลโก้)

20181020_logo-contest-ypg_1600x600_01

การประกวดออกแบบตราสัญญาลักษณ์ (โลโก้)
LOGO DESIGN CONTEST

YOUNG PRINTER GROUP

เนื่องด้วยโอกาสครบรอบ 20 ปี ของกลุ่ม Young Printer Group (YPG) ในปีนี้ ทาง YPG จึงจัดให้มีการประกวดออกแบบโลโก้ใหม่ เพื่อปรับเปลี่ยนโฉมหน้าของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่พร้อมก้าวเข้ามาท้าทายธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง พร้อมพัฒนาและปรับตัวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยจะเปิดโอกาสให้สมาชิกของสมาคมการพิมพ์ไทย และโรงพิมพ์หรือบริษัทที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ เพราะเราเชื่อมั่นว่าสมาชิกของอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยมีศักยภาพเหลือล้นในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลง ต่อยอด และพัฒนาอุตสาหกรรมของเราไปสู่มาตรฐานใหม่ที่ไม่ใช่เพียงแค่งานใช้เฉพาะแรงกายเท่านั้น แต่ใช้พลังความคิดที่จะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้กับงานในอุตสาหกรรมด้วย การตัดสินจะเปิดให้สมาชิก YPG โหวตโลโก้ที่ชื่นชอบที่สามารถถ่ายทอดเจตนารมณ์ของกลุ่มได้ดีที่สุด ทั้งนี้เพื่อตอกย้ำถึงความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกสมาคม ที่โลโก้ใหม่จะมาจากการสร้างสรรค์และคัดสรรของสมาชิกเอง เพื่อให้โลโก้สามารถสื่อสารถึงความตั้งใจจริงของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะมาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการพิมพ์อย่างแท้จริง

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

โรงพิมพ์หรือผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมการพิมพ์ไทย
โรงพิมพ์และผู้ประกอบการที่สนใจสมัครสมาชิกสมาคมการพิมพ์ไทย
ติดต่อสมัครสมาชิก 0-719-6685-7

เงินรางวัล

รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท  และรางวัลสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้าย 5,000 บาท (2 รางวัล)

กำหนดการ

เปิดรับผลงาน วันนี้ ถึง 4 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้าย 10 ธันวาคม 2561
งานลงคะแนนผลงานรอบสุดท้าย และประกาศผลรางวัล 15 ธันวาคม 2561

เงื่อนไขการออกแบบโลโก้

 • Concept : Adaptive ความสามารถในการปรับตัวในโลกธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
  Youthful พลังของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมเติมไฟให้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์
  Innovative ความคิดสร้าง สรรค์และนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ไปสู่ระดับโลก
 • Mood & Tone : Vibrant สดใส สนุกสนาน Modern ทันสมัย
 • สีหลัก : Silver สีเงิน (เฉดไหนก็ได้), Orange สีส้ม (C0, M55, Y100, K0) เท่านั้น
 • สีรอง : ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถเพิ่มสีอื่นได้อีก 1 สี หรือจะไม่เพิ่มก็ได้
 • Text : ต้องมีคำว่า YPG หรือ Young Printer Group
 • ผลงานการออกแบบทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยนำเสนอที่ไหนมาก่อน ไม่ได้มาจากการคัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและตรวจสอบพบภายหลัง ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบ อีกทั้งจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกคืนรางวัลทั้งหมด เพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป

รายละเอียดการส่งผลงานรอบแรก

 • ในไฟล์ที่ส่งโลโก้ต้องมีทั้งหมด 2 แบบ คือ แบบ Full Colour (แบบสี) และ Mono Colour (แบบสีเดียว)
 • ส่งเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300dpi Code สี CMYK ตั้งค่า Document Set Up เป็น A3 แบบ Landscape (แนวนอน)
 • หนึ่งบริษัทสามารถส่งเข้าประกวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ
 • ส่งผลงานมาพร้อมกับใบสมัครเข้าร่วมการประกวด
 • ส่งผลงานมาที่อีเมล mayuree.tpa@gmail.com

รายละเอียดการส่งผลงานสำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 • ในไฟล์ที่ส่งโลโก้ต้องมีทั้งหมด 2 แบบ คือ แบบ Full Colour (แบบสี) และ Mono Colour (แบบสีเดียว)
 • ส่งเป็นไฟล์ AI ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300dpi Code สี CMYK ตั้งค่า Document Set Up เป็น A3 แบบ Landscape (แนวนอน)
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมการพิมพ์ไทย และกลุ่ม YPG โดยทางสมาคมการพิมพ์ไทย และกลุ่ม YPG มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน แก้ไข ดัดแปลงผลงาน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป

Related Post

จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology”
views 203
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ iTAP จัดสัมมนาเรื่อง "อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology" ณ KX Building ชั้น 17 ถนนกรุงธนบุรี วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 - 16.45 น. ฟรี ไ...
สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ และเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก
views 289
สัมมนาสมาคมการพิมพ์ไทย ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดใบสมัคร หลักสูตรที่ 1 : เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อหาสัมมน...
คณะกรรมการบริหารสมาคมการพิมพ์ไทย วาระ 2561-2563
views 402
คณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย รายชื่อคณะกรรมการสมาคมการพิมพ์ไทย (วาระปี พ.ศ.2561 - 2563) มีดังนี้ คุณพงศ์ธีระ  พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย บริษัท วิสคอม เซ็นเตอร์ จำกัด คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม อุปนายกวิชาการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโฟ...