News & Event

จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology”

ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ iTAP จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology” ณ KX Building ชั้น 17 ถนนกรุงธนบุรี วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 – 16.45 น. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ และเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก

หลักสูตรที่ 1 เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และหลักสูตรที่ 2 เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก วันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

Recommended

วารสารการพิมพ์ไทย
ฉบับที่ 117

วารสารการพิมพ์ไทย
ฉบับที่ 116

บทความที่น่าสนใจ

Knowledge

ฟูจิ ซีร็อกซ์ เสริมกลยุทธ์องค์กรยุคไทยแลนด์ 4.0

‘ฟูจิ ซีร็อกซ์’ เปิดตัวแนวคิด Smart Work Gateway สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน พร้อมเปิดตัวเครื่องมัลติฟังก์ชั่นซีรี่ส์ ApeosPort-VI C / DocuCentre-VI C และชู Cloud Service Hub

โคนิก้า มินอลต้า เปิดตัวเครื่องดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นใหม่ 2 รุ่น

โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) เปิดตัวเครื่องดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่นใหม่ 2 รุ่น เจาะกลุ่มตลาดผู้ใช้งานที่ต้องการความเร็วในการพิมพ์ 45 แผ่นขึ้นไป ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานใน segment 4 ขึ้นไป

ไฮเดลเบิร์ก Push to Stop

Push to Stop ไฮเดลเบิร์กทำให้เกิดระบบการพิมพ์อัตโนมัติขึ้นจริง รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตงานพิมพ์ที่สามารถเพิ่มผลผลิตขึ้นเป็น 2 เท่าได้ภายใน 1 ปี

Industrial Spending

Smart Packaging กับการเติบโตของ Online market

อ.วรรณรัตน์ วิรัชกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากกระแสของบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ หรือ SMART PACKAGING ที่ตอนนี้ได้รับกสรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นสิ่งที่น่าจับตามอง

การเคลือบ (Coating Method)

ปัจจุบันการพิมพ์งานด้วยระบบการพิมพ์ต่างๆ อาทิ ออฟเซ็ต กราเวียร์ เฟล็กโซกราฟี สกรีน หรือ ฯลฯ ซึ่งหลังจากพิมพ์แล้ว นอกจากจะถูกส่งไปพับ ตัด เจียนแล้ว ยังมีอีกกระบวนการหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือการเคลือบ การเคลือบคือการทำให้ผิวหน้าของชิ้นงานมีความแตกต่างไปจากเดิม

เอชพี เปิดพอร์ทเครื่องพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ ระบบดิจิทัลรุ่นใหม่ ทันสมัยที่สุดในโลก

เพื่อให้การคำนวณสะท้อนสถานการณ์ และปัจจัยการผลิตจริงเพื่อให้การวิเคราะห์นี้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจริง จำเป็นอย่างยิ่งที่ลูกค้าจะต้องประเมินและรวบรวมข้อมูลการผลิตของตนเอง ไม่แนะนำให้ใช้ข้อมูลคร่าวๆ หรือข้อมูลเบื้องต้น

Interview

บทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย