วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับที่ 125

ธุรกิจใดบ้างที่อยู่รอดในวิกฤตโควิด-19?

ธุรกิจใดบ้างที่อยู่รอดในวิกฤตโควิด-19 ตัวอย่างของธุรกิจที่ได้รับผลบวกจากการระบาดของไวรัสในครั้งนี้ อย่างธุรกิจบรรจุภัณฑ์, ธุรกิจ VDO Streaming, ธุรกิจ Healthcare และธุรกิจ Geocery store ขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตที่ชื่อว่า “โควิด-19” ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ท่ามกลางวิกฤต Coronavirus ทั่วโลก การเชื่อมต่อทางดิจิทัล (Digital Interface) ระหว่างไฮเดลเบิร์กและลูกค้า

ท่ามกลางวิกฤต Coronavirus ทั่วโลก การเชื่อมต่อทางดิจิทัล (Digital Interface) ระหว่างไฮเดลเบิร์กและลูกค้านั้น มีบทบาทสำคัญในการให้บริการเป็นอย่างยิ่ง เครือข่ายการขายและบริการทั่วโลก และศูนย์โลจิสติกส์หลักยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจในการให้บริการอย่างเต็มที่กับโรงพิมพ์ในช่วงการระบาดของ Coronavirus

งานเลี้ยงสังสรรค์คณะผู้ร่วมงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

งานเลี้ยงสังสรรค์คณะผู้ร่วมงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทยในส่วนภูมิภาคสู่ตลาดโลก วันที่ 13-14 มีนาคม 2563 สมาคมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมการพิมพ์ไทย

Face Shield เพื่อบุคลากรทางการแพทย์รับมือไวรัส COVID-19

Face Shield เพื่อบุคลากรทางการแพทย์รับมือไวรัส COVID-19 เนื่องในภาวะไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ต้องมีการบังคับใช้มาตรการ “เว้นระยะห่าง” หรือ “Social Distancing”

มาตรการดูแลและเยียวยา ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

มาตรการดูแลและเยียวยา ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 รัฐบาลประกาศ มาตรการดูแลผู้ประกอบการ เพื่อเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 (กระทรวงการคลัง) โดยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

1 2 3 4 5 6