วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับที่ 125

การประชุมหารือเพื่อคัดเลือกเป็นสถานที่ สำหรับประเมินคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

การประชุมหารือเพื่อคัดเลือกเป็นสถานที่ สำหรับประเมินคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-14.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สมาคมการพิมพ์ไทย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สัมมนา “หลักสูตรอบรมเรื่องการบริหารและการจัดการเชิงวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์”

สัมมนา “หลักสูตรอบรมเรื่องการบริหารและการจัดการเชิงวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์” วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9

ประชุมสามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์วาระปี 2563-2565

ประชุมสามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์วาระปี 2563-2565 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1010 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สัมมนา “Move On 2020 : Driving the Next Printing Industry” ครั้งที่ 2

สัมมนา “Move On 2020 : Driving the Next Printing Industry” ครั้งที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทยสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์จัดกิจกรรมสัมมนา

แถลงข่าวโครงการรางวัล PM Award ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2563

แถลงข่าวโครงการรางวัล PM Award ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2563 Prime Minister’s Export Award 2020 ภายใต้แนวคิด “Leading the way” รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 10 เมษายน 2563

1 4 5 6