ประชุมสามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์วาระปี 2563-2565

ประชุมสามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์วาระปี 2563-2565

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 1010 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสในการพบปะสังสรรค์และส่งเสริมมิตรภาพอันดีงามร่วมกัน พร้อมทั้งมีการฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “อู่ฮั่น เจียอิ๋ว… สู้สู้ จากอู่ฮั่นสะเทือนถึงไทย” โดยคุณ ณ กาฬ เลาหะวิไลย (บรรณาธิการ Business Today) เพื่อเป็นแนวทางในการรู้เท่ากันและป้องกันไวรัสอู่ฮั่น หรือ ไวรัสโคโรน่า 2019 รวมถึงการวิเคราะห์เศรษฐกิจประเทศไทย เตรียมรับมือหลังเจอวิกฤตไวรัสอู่ฮั่น

หลังจบการบรรยายพิเศษ เป็นการประชุมสามัญประจำปี 2563 โดยมีคุณพิมพ์นารา จิรานิธิศนนท์ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ
• แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2562
• แถลงงบดุลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2562
• และรับรองข้อบังคับกลุ่มฯ

ในช่วงท้ายของงาน ที่ประชุมได้แต่งตั้งคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล – รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานการเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการฯ

ก่อนปิดท้ายด้วยการคัดเลือกประธานกลุ่ม ซึ่งในครั้งนี้คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช ได้รับตำแหน่งประธานกลุ่ม วาระปี 2563 - 2565 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1010 (ชั้น 10) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย