สัมมนา

สัมมนา 3D Solution A Day in life

สัมมนา “3D Solution A Day in life” วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 True Digital Park คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช – นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมงานสัมมนา “3D Solution A Day in life” โดยมีคุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม

กลยุทธ์ก้าวกระโดด เสริมแกร่งธุรกิจแพคเกจจิ้ง ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ SME ยุค 4.0

กลยุทธ์ก้าวกระโดด เสริมแกร่งธุรกิจแพคเกจจิ้ง ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ SME ยุค 4.0 โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ SCB Business Center ธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ SCB Business Center ชั้น 5 ฝั่งอิเซตัน ศูนย์การค้า Center World

โครงการอบรมเรื่อง เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอล บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และป้องกันการปลอมแปลง

โครงการอบรมเรื่อง เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอล บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และป้องกันการปลอมแปลง วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.ณ สมาคมการพิมพ์ไทย ถนนพระราม 9 ห้องประชุม ชั้น 4

สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตพื้นฐาน ครั้งที่ 2

สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตพื้นฐาน ครั้งที่ 2วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถานบันการพิมพ์ไทย (Thai Print Academy) นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร สมาคมการพิมพ์ไทย จัดกิจกรรมสัมมนา

สัมมนา ปลุกพลังความคิด ติดอาวุธธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สัมมนา ปลุกพลังความคิด ติดอาวุธธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องประชุม (ชั้น 4) อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย จัดโดยสมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมกับ บริษัท ฟูจิซีร็อกซ์ ประเทศไทย จำกัด

1 2 3 4 5 6