สัมมนา

สัมมนา “หลักสูตรอบรมเรื่องการบริหารและการจัดการเชิงวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์”

สัมมนา “หลักสูตรอบรมเรื่องการบริหารและการจัดการเชิงวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์” วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9

สัมมนา “Move On 2020 : Driving the Next Printing Industry” ครั้งที่ 2

สัมมนา “Move On 2020 : Driving the Next Printing Industry” ครั้งที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทยสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์จัดกิจกรรมสัมมนา

สัมมนา “บรรจุภัณฑ์สำหรับ SME : ไม่รู้ ไม่รอด”

สัมมนา “บรรจุภัณฑ์สำหรับ SME : ไม่รู้ ไม่รอด” วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)

สัมมนา มุมมองใหม่ในธุรกิจการพิมพ์ (NEW Perspective in Printing Business)

สัมมนา มุมมองใหม่ในธุรกิจการพิมพ์ (NEW Perspective in Printing Business) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30-15.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม สมาคมการพิมพ์ไทย ถนนพระราม 9 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ และเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการพิมพ์และสื่อแห่งประเทศไทย

สัมมนา Move On 2020 : Driving the Next Printing Industry

สัมมนา “Move On 2020 : Driving the Next Printing Industry” วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมก้าวเดินเพื่อธุรกิจการพิมพ์ก้าวหน้า โดยแบ่งการสัมมนาออกเป็น 3 ครั้ง โดยมีคุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม – ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์กล่าวเปิดงานและรายงาน

1 2 3 4 6