สัมมนา

สัมมนา CEO Exclusive Forum 2020 โดย SCG Packaging

สัมมนา CEO Exclusive Forum 2020 โดย SCG Packaging วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-18.30 น. ณ TRUE ICON HALL ชั้น 7 ICONSIAM คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล – รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณกร เธียรนุกุล – ประธาน Young Printer Group ได้รับเชิญจาก SCG Packaging เข้าร่วมงานสัมมนา

สัมมนา “ออฟไลน์ หรือ ออนไลน์ ทางรอด ทางเลือก ของบรรจุภัณฑ์งานพิมพ์”

สัมมนา “ออฟไลน์ หรือ ออนไลน์ ทางรอด ทางเลือก ของบรรจุภัณฑ์งานพิมพ์” วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา ภายในงาน Printing & Packaging Expo ฮอลล์ 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สัมมนา “หลักสูตรอบรมเรื่องการบริหารและการจัดการเชิงวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์”

สัมมนา “หลักสูตรอบรมเรื่องการบริหารและการจัดการเชิงวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์” วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9

สัมมนา “Move On 2020 : Driving the Next Printing Industry” ครั้งที่ 2

สัมมนา “Move On 2020 : Driving the Next Printing Industry” ครั้งที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทยสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์จัดกิจกรรมสัมมนา

สัมมนา 3D Solution A Day in life

สัมมนา “3D Solution A Day in life” วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 True Digital Park คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช – นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมงานสัมมนา “3D Solution A Day in life” โดยมีคุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม

1 2 3 5