วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับที่ 129

การประกวดงานพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 Thai Print Awards 2020

ภายใต้แนวคิด “THE UNITY FOR SUSTAINBILITY” เอกภาพเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย กว่าระยะเวลาร่วม 8 เดือนนับตั้งแต่เริ่มประชาสัมพันธ์ จนกระทั่งถึงวันประกาศผลและมอบรางวัล ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้มีทั้งสิ้น 545 ชิ้น จำนวนผู้ที่ได้รับรางวัล 40 บริษัท

Grand Opening New Product (V180i และ V3100i)

โดยได้จัดงานในธีมคาเฟ่ ผู้เข้าร่วมงานสามารถสั่งเครื่องดื่มได้ตามความชอบ เริ่มต้นเปิดงานด้วยการกล่าวต้อนรับและจุดประสงค์ของการจัดงาน การนำเครื่องพิมพ์ไปใช้งาน ต่อยอดการผลิต

1 2