วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับที่ 129

JYP ปันชม เปิดบ้านพี่ “อมรินทร์”

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ณ Convention Hall Amarin Group ตามที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ได้จัดโครงการสร้างคนรุ่นใหม่ “Junior and Young Publishers and Booksellers” หรือ JYP ให้กับอุตสาหกรรมหนังสือ

พีธีประกาศและมอบรางวัล การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ Thai Print Awards ครั้งที่ 14

พีธีประกาศและมอบรางวัล การประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ Thai Print Awards ครั้งที่ 14 วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ เดอะ คริสตัล บลอค ชั้น 19 เกษรทาวเวอร์ โดยมีคุณวิรุฬห์ ส่งเสริมสวัสดิ์ ประธานการจัดงานการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 กล่าวต้อนรับแขกผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้ารับรางวัล

สวัสดีปีใหม่ 2564 ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย ถนนพระราม 9 คุณสุรสิทธิ์ เรืองจรัสพิพัฒน์ และคุณประชา อินทร์ผลเล็ก ผู้แทน บริษัท ไฮเดลเบิร์ก กราฟฟิคส์ (ประเทศไทย) เข้าพบคุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์

การประกวดงานพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 Thai Print Awards 2020

ภายใต้แนวคิด “THE UNITY FOR SUSTAINBILITY” เอกภาพเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ไทย กว่าระยะเวลาร่วม 8 เดือนนับตั้งแต่เริ่มประชาสัมพันธ์ จนกระทั่งถึงวันประกาศผลและมอบรางวัล ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้มีทั้งสิ้น 545 ชิ้น จำนวนผู้ที่ได้รับรางวัล 40 บริษัท

Grand Opening New Product (V180i และ V3100i)

โดยได้จัดงานในธีมคาเฟ่ ผู้เข้าร่วมงานสามารถสั่งเครื่องดื่มได้ตามความชอบ เริ่มต้นเปิดงานด้วยการกล่าวต้อนรับและจุดประสงค์ของการจัดงาน การนำเครื่องพิมพ์ไปใช้งาน ต่อยอดการผลิต

1 2 3 4