มีเดีย มีดี Media ME; D 2019

มีเดีย มีดี Media ME; D 2019 โครงการมีเดียอาร์ตและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อจัดอมรบด้านสื่อแก่โรงเรียนในระดับมัธยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านมีเดีย การจัดอบรม และบริการวิชาการด้านมีเดียแก่บุคคลและนักเรียน

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีรเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย และคุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม อุปนายกฯ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสะพานใหม่

งานแถลงข่าว Asia Print Expo 2019

สมาพันธ์การพิมพ์สกรีนแห่งยุโรป หรือ เฟสป้า (FESPA) ร่วมกับสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย (TSGA) จัดงานแถลงข่าว Asia Print Expo 2019 เพื่อเตรียมความพร้อมนำผู้ประกอบการทั่วโลกในอุตสาหกรรมการพิมพ์สกรีน การพิมพ์ดิจิทัล การพิมพ์บนสิ่งทอ และป้ายโฆษณา

1 3 4 5