พิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

p78_02

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีรเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย และคุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม อุปนายกฯ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ วิทยาเขตสะพานใหม่ วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 15.00-16.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี (SBAC)