Interview

Virtual สัมภาษณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความฝันเกิดจากจิตใต้สำนึกที่นำเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่เราติดค้างอยู่ในใจมาปรุงแต่งเป็นเรื่องราวต่างๆ แม้กระทั่งความเครียดซึ่งเกิดขึ้นได้มากสำหรับคนที่เริ่มเข้าสู่วัยทำงาน ที่เต็มไปด้วยความกดดันทั้งด้านหน้าที่ การงาน การวางแผนสำหรับอนาคต

ปรียานุช นิยมมาลัย บริษัท ส.ไทยสงวนอุปกรณ์การพิมพ์

อุปสรรค คือ ความท้าทาย เพื่อช่วยให้เราเก่งขึ้น เข้าใจอะไรมากขึ้น เห็นค่าในบางสิ่งมากขึ้น “ตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุด จะได้ไม่เสียดายหรือมาย้อนคิดทีหลังว่าน่าจะทำแบบนี้ตั้งแต่ตอนนั้น”

กร เธียรนุกุล Young Printer Group

กร เธียรนุกุล Young Printer Group เรามีโอกาสได้รู้จัก คุณกร ในฐานะบุตรชายของคุณเกรียงไกร เธียรนุกุลที่พวกเรารักและเคารพ มาวันนี้คุณกรคือความภาคภูมิใจและเป็นผลิตผลแห่งความสำเร็จของ Young Printer Group รวมถึงบทบาทใหม่ในวันนี้คือ ประธาน Young Printer Group วาระ 2561-2563

คุณปิง วรพล ภัคสุขชัย บริษัทฟอยล์มาสเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Sales Manager รับผิดชอบดูแลการขายฮอตแสตมป์ปิ้งฟอยล์ในอุตสาหกรรมกราฟฟิค ทั้งโรงพิมพ์แผ่นและโรงพิมพ์ฉลากม้วน

“หนูดา” คุณชนิดา จินดาปราณีกุล ทายาทคนเก่ง “บี.เค. อินเตอร์ปริ้นท์”

Work Life Balance ทำงานอย่างมีความสุข ด้วยความคุ้นเคยขั้นตอนการทำงานด้านโรงพิมพ์มาตั้งแต่เด็กๆ เพราะมักไปอยู่ที่โรงพิมพ์เป็นประจำในทุกวันหยุด หยิบโน่นจับนี่ช่วยงานไม่เกี่ยง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่วันนี้“คุณชนิดา จินดาปราณีกุล” หรือ “หนูดา” ของทุกคนในครอบครัว

1 4 5 6 7 8