วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับที่ 133

กลุ่มไทยเบฟ มอบเงินสนับสนุนสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มไทยเบฟ มอบเงินสนับสนุนสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “บรรจุภัณฑ์ไม่ใช่ขยะ” คัดแยกก่อนทิ้ง เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันคัดแยกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วออกจากขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้ปริมาณบรรจุภัณฑ์ในกองขยะทั่วประเทศลดลงด้วยวิธีที่ปลอดภัยและเหมาะสม

สนค. ชี้ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์รุ่งแนะปรับตัว ตอบรับกระแสรักษ์โลก

สนค. ชี้ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์รุ่งแนะปรับตัว ตอบรับกระแสรักษ์โลก นำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต เพื่อสร้างความได้เปรียบและตอบโจทย์กระแสรักษ์โลกรักสุขภาพ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. ชี้ตลาดบรรจุภัณฑ์ยุคโควิด-19 ดันการค้าบรรจุภัณฑ์โลกไตรมาสแรก

เอปสันคว้ารางวัลจาก iF Design Award 2021 เวทีการออกแบบระดับโลก

เอปสันคว้ารางวัลจาก iF Design Award 2021 เวทีการออกแบบระดับโลก เอปสัน ประกาศความสำเร็จทั้งพรินเตอร์และโปรเจคเตอร์ คว้ารางวัล iF Design Award รางวัลด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ระดับโลก สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบโดดเด่น ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมเสวนา “มาตรการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่”

สภาอุตสหากรรมฯ ร่วมเสวนา “มาตรการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่” งานสัมมนาออนไลน์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากร

สัมมนาออนไลน์ “BCG for Printing Industry”

สัมมนาออนไลน์ “BCG for Printing Industry” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14:00น. ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook Live ซึ่งได้กล่าวถึง BCG Model และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

1 2 3 4