สัมมนาออนไลน์ “BCG for Printing Industry”

สัมมนาออนไลน์ “BCG for Printing Industry”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14:00น. ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook Live

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เป็นวิทยากรในการสัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook Live ในหัวข้อ “BCG for Printing Industry” ซึ่งได้กล่าวถึง BCG Model และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม อดีตประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์, คุณสกุลทิพย์ สันติชัยอนันต์ ประธานชมรม TCPC และคุณจิตร์งาม พราหมณีนิล ผู้ก่อตั้ง Printery Podcast ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14:00น.

สามารถรับฟังคลิปสัมมนาได้ที่ https://www.facebook.com/KBODesignbyInprint/videos/989152061882134