วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับที่ 121

มารู้จักประเภทปั๊มลม และวิธีเลือกใช้ปั๊มลมให้เหมาะสมกับงาน ตอนที่ 2

การคำนวณปริมาณลมอัดที่ใช้ในโรงงาน เพื่อเลือกซื้อ เครื่องปั๊มลม เครื่องทำลมแห้ง ชุดกรองลม และถังพักลม ให้ถูกต้องตามขนาดที่ต้องใช้งานจริง โดย วิรัช เดชาสิริสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโรงงานอัตโนมัติ และการลดต้นทุนในโรงงานและขบวนการผลิต wirach.ton@gmail.com

“ทำไมไม่กินข้าวหลามในตู้เย็น” ทีมชนะเลิศจากประกวด “คนรุ่นใหม่ ไร้ Food Waste”

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับ สาขามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมดำเนินโครงการการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” รวมถึงได้จัดงานประกาศรางวัล เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

ศิรสิทธิ์ หอวิจิตร บริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จำกัด

ศิรสิทธิ์ หอวิจิตร บริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จำกัด ศิรสิทธิ์ หอวิจิตร หรือ เบนซ์ เป็นบุตรชายคนโตจากพี่น้องทั้งหมด 2 คน ของคุณทรงสิทธิ์ หอวิจิตร แห่งบริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2014 จากการรวมกันของ บริษัท CYBER GRAPHIC (2000) และ บริษัท SM GRAPHICS CENTER

สารจากคณะทำงาน และผลการดำเนินงานงาน พฤษภาคม 2561 – เมษายน 2562

สารจากคณะทำงาน เนื่องในโอกาสการทำงานครบ 1 ปีของคณะกรรมการบริหาร สมาคมการพิมพ์ไทย วาระปี พ.ศ. 2561-2563 เมื่อวันพฤหัสที่ 30 เมษายน 2562 สมาคมการพิมพ์ไทยได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 73 ณ ห้องเดอะวินนิ่งโพสต์ ราชกรีฑาสโมสร โดยมีสมาชิกของสมาคมการพิมพ์ไทยเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 127 คน

เข้าเส้น – ชัย The Finisher Thesis Exhibition

สาขาวิชามีเดียอาตส์ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย) จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงผลงานปริญญานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรมีเดียอาตส์ และหลักสูตรมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ “เข้าเส้น – ชัย The Finisher Thesis Exhibition” อ. ชูเกียรติ อ่อนชื่น ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการฯ

1 2 3 4 5