RICOH เปิดตัวเครื่องพิมพ์ RICOH Pro C7200x / C7210x

รองรับการเติบโตทางธุรกิจ เปิดโลกงานพิมพ์กับความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เปิดรับโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ และความคุ้มค่าในการลงทุนมากกว่าเดิม ด้วยเครื่องพิมพ์สีดิจิตอลแบบป้อนแผ่น (Sheet Fed) จาก RICOH ในซีรี่ส์ Pro C7200 ใหม่ล่าสุด

การสื่อสารเพื่อการทีมงานทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ตอนที่ 1

ไม่ว่าจะเป็นแวดวงธุรกิจใด การสร้างทีมงานเป็นมักเป็นสิ่งสำคัญเสมอ เพราะทีมงานที่มีประสิทธิภาพมักเป็นกลไกที่สร้างผลงานที่ดีเสมอ เครื่องมือที่สำคัญมากคือ “การสื่อสาร” การสื่อสารภายในทีมนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการสื่อสารนั้นเป็นได้ทั้งแรงจูงใจ และตัวบ่อนทำลายกำลังใจได้ในคราวเดียวกัน

ปวดไมเกรน (Migraine Headache) อาการปวดหัวเรื้อรังในคนทำงาน

ทรมานมากมาก เมื่อเกิดสภาวะเครียด ปวดไมเกรนเป็นความผิดปกติของระบบคลื่นไฟฟ้าที่ผิวสมองทำให้สมองเกิดการกระตุ้นได้ง่ายและไวกว่าคนปกติ หลอดเลือดในสมองเกิดการขยายตัวและเกิดการอักเสบขึ้นเป็นผลให้ปวดหัวในที่สุด

Virtual สัมภาษณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความฝันเกิดจากจิตใต้สำนึกที่นำเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่เราติดค้างอยู่ในใจมาปรุงแต่งเป็นเรื่องราวต่างๆ แม้กระทั่งความเครียดซึ่งเกิดขึ้นได้มากสำหรับคนที่เริ่มเข้าสู่วัยทำงาน ที่เต็มไปด้วยความกดดันทั้งด้านหน้าที่ การงาน การวางแผนสำหรับอนาคต

ปรียานุช นิยมมาลัย บริษัท ส.ไทยสงวนอุปกรณ์การพิมพ์

อุปสรรค คือ ความท้าทาย เพื่อช่วยให้เราเก่งขึ้น เข้าใจอะไรมากขึ้น เห็นค่าในบางสิ่งมากขึ้น “ตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุด จะได้ไม่เสียดายหรือมาย้อนคิดทีหลังว่าน่าจะทำแบบนี้ตั้งแต่ตอนนั้น”

1 2 3 4