วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับที่ 132

การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต (1)

การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต (1) ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ใช้ในการผลิตสิ่งพิมพ์ได้หลากหลายประเภท

พิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2564

พิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2564 (Prime Minister’s Export Award 2021)ภายใต้แนวคิด “SUCCEED BEYOND SUCCESS ก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จที่มากกว่า” พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2564

ผลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 (Thaistar Packaging Awards 2021)

ผลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 (Thaistar Packaging Awards 2021) โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 (ThaiStar Packaging Award 2021) ภายใต้หัวข้อ “วิถีใหม่ที่ยั่งยืน” (Sustainability for New Normal)

ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ KBO OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ KBO OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ควบคู่ไปกับการตลาด เพื่อให้เกิดองค์ความรู้พัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด

จับตาโควิด-19 รอบใหม่กระทบ SME อาการโคม่าเพิ่ม เว้นส่งออกสดใส

จับตาโควิด-19 รอบใหม่กระทบ SME อาการโคม่าเพิ่ม เว้นส่งออกสดใส ส.อ.ท. เผยผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่กระทบ SME อาการหนักเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคท่องเที่ยว บริการและอุตฯ ต่อเนื่อง ย้ำซอฟต์โลน ธปท.ดีขึ้นแต่ก็ยังมีผู้เข้าไม่ถึงอีกเพียบ

1 2 3 4