วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับที่ 131

เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์

เทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน หรือ Disruption technology ได้เข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังwคม เศรษฐกิจ การดำเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม

บราเดอร์ เดินหน้านโยบาย Environmental Vision 2050 ปูทางแผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บราเดอร์ พัฒนานโยบายขานรับแผนการพัฒนาโลกเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ที่ริเริ่มโดยสหประชาชาติ โดยมุ่งเน้นใน 3 ส่วนหลักๆ ประกอบด้วย เพิ่มการหมุนเวียนทรัพยากรสูงสุด ส่งเสริมสังคมที่ไร้คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ และผลลัพธ์สุทธิที่เป็นบวกในระบบนิเวศน์ ผ่านนโยบาย Environmental Vision 2050

Pubat เผยอินไซด์นักอ่านช่วงโควิดระลอก 3 จาก ThaiBookFair.com

Pubat เผยอินไซด์นักอ่านช่วงโควิดระลอก 3 จาก ThaiBookFair.com ผู้ใช้หน้าใหม่เพิ่มสูง หมวดการ์ตูนท็อปฟอร์มยอดนิยม สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เผยพฤติกรรมนักอ่านในช่วงโควิดระลอก 3 ที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม ThaiBookFair.com พบผู้ใช้บริการใหม่ถึง 75%

การประชุมใหญ่สามัญและการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย ประจำปี 2564

สมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พร้อมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมวาระ 2564-2566 ผ่านระบบออนไลน์ วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 โดยคุณมงคล เพียรอภิธรรม ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 7 ต่อจากคุณประภาพร มโนมัยวิบูลย์

สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สนับสนุนเตียงสนามกระดาษลูกฟูก

สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย และผู้ประกอบการผู้ผลิตกล่องและแผ่นกระดาษลูกฟูก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม สนับสนุนเตียงสนามกระดาษลูกฟูก แก่ภาคราชการและภาคสาธารณสุข ในสถานการณ์โควิท-19 แพร่ระบาดหน่วยงาน

1 2 3 4 5