วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับที่ 112

‘คุณเกรียงไกร’ สร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคต

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะที่ปรึกษานายกสมาคมการพิมพ์ไทย กล่าวปาฐกถาในงานแถลงข่าว การจัดประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติครั้งที่ 11

1 5 6 7