CCE INDUSTRY SEMINARS เวทีสัมมนาเพื่อผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก เดือนกันยายนนี้ ที่ งาน CCE SOUTH EAST ASIA—2018

ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพ์เข้าร่วมงานสัมมนา Thai Print + SME Bank Smart Transform @Chaingmai วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

งานสัมมนา Thai Print + SME Bank Smart Transform @Chaingmai

ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพ์เข้าร่วมงานสัมมนา Thai Print + SME Bank Smart Transform @Chaingmai วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

สัมมนาหลักสูตร การเตรียมไฟล์มาตรฐาน สำหรับการพิมพ์งานดิจิทัล

สร้างไฟล์ ตรวจเช็ค และแก้ไขไฟล์ พร้อมทดสอบพิมพ์ 5 กันยายน 2561 เวลา 9.30 – 16.30 น. ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทยซอย 15 ถ.พระราม 9

Young Printer Group Exclusive Trip Bay Beach Resort Pattaya

ภายใต้แนวคิดของกลุ่มผู้ประกอบวิสาหกิจการพิมพ์ วิสาหกิจเกี่ยวเนื่องที่กำลังจะเข้ามาสืบทอดดูแลธุรกิจการพิมพ์ในอนาคต ได้ริเริ่มโครงการ “ทายาททางการพิมพ์ หรือ Young Printer Group”

กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ประชุมสามัญประจำปี 2561

กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ประชุมสามัญประจำปี 2561 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ วาระปี 2561-2563 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Boardroom 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

1 37 38 39 40 41 53