panida charaswimonporn

องค์กรวิจัย Smithers Pira เปิดเผยว่า เครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กมีประสิทธิภาพสูงสุด

เครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 26 – 52% สูงกว่ากำลังการผลิตจากเครื่องพิมพ์ค่ายอื่นๆ ทั้ง 3 ขนาดแพลตฟอร์ม ต้นทุนการผลิตต่อแผ่นต่ำกว่ามาก เมื่อเทียบเครื่องพิมพ์ไฮเดลเบิร์กกับเครื่องพิมพ์จากค่ายอื่นๆ

Flexo or Digital? ตอนที่ 1 ภาวะตลาดปัจจุบัน บจก.หาญเอ็นฯ

เทคโนโลยีและสถานะการแข่งขัน ตลาดสำหรับลาเบลสติกเกอร์ชนิดกาวในตัวยังค่อนข้างใหม่ เทคโนโลยีการผลิตและเนื้อวัสดุเพิ่งพัฒนาเมื่อช่วงกลางศตวรรษที่ 20 นี้เอง ตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังใช้เครื่องพิมพ์ Narrow Web ขนาดหน้ากว้าง 330-430 มม.

“Embellish” อย่างไรให้แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

เมื่อพูดถึงการตกแต่งหลังการพิมพ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์ สิ่งหนึ่งที่เราจะนึกถึงอยู่เสมอคือการ “ปั๊มฟอยล์เงิน ฟอยล์ทอง” จะว่าไปแล้ว การปั๊มฟอยล์ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรในบ้านเรานัก ทำกันมาหลายสิบปีตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย

สัมมนาสมาคมการพิมพ์ไทย หลักสูตร Digital Marketing for Print Business

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 -16.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 ธุรกิจการพิมพ์จะเข้าถึง “คนสัญชาติดิจิทัล” ได้อย่างไร

สมาคมการพิมพ์ไทยเปิดอบรมหลักสูตรการพิมพ์ออฟเซ็ตเบื้องต้นรุ่นที่ 12

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาหลักการที่ได้เรียนรู้ นำองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1 62 63 64 65 66 80