งานประชุมสามัญฯ และเลือกตั้งคณะกรรมการวาระปี 2563-2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งานประชุมสามัญฯ และเลือกตั้งคณะกรรมการวาระปี 2563-2565
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1-3
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล – รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช – นายกสมาคมการพิมพ์ไทย และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมงานประชุมสามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ วาระปี 2563-2565 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ภายใต้แนวคิด F.T.I. New Normal โดยมีคุณสุพันธุ์ มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการประชุมฯ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมกว่า 1,000 คน เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-19.00 น. ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ประธาน ส.อ.ท. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในวาระปี 2561-2563 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ ก่อนที่ประชุมจะแต่งตั้งให้ ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธาน ส.อ.ท. ดำรงตำแหน่งประธานดำเนินการเลือกตั้ง และนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. เป็นผู้ช่วยฯ โดย ส.อ.ท. จะประกาศผลพร้อมแจ้งรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภายในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น.