ผู้แทนบริษัท XEROX เข้าแสดงความยินดีกับ คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช

ผู้แทนบริษัท XEROX เข้าแสดงความยินดีกับคุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ และประธานกลุ่มการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ (ส.อ.ท.) พร้อมร่วมประชุมสำหรับกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับสมาคมการพิมพ์ไทย

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563
ณ อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9