สมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมกับกลุ่ม Young Printer Group จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย และบางเลนเปเปอร์มิลล์

สมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมกับกลุ่ม Young Printer Group จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย นครชัยศรี

สมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมกับกลุ่ม Young Printer Group จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสายออกธนบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย นครชัยศรี

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562 สมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมกับกลุ่ม Young Printer (YPG) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการต้อนรับและให้ความรู้เรื่องธนบัตรและประวัติความเป็นมาของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นี้ รวมไปถึงหน้าที่ของสายออกบัตรธนาคาร ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมดูแล รวมทั้งกำหนดระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน จากคุณสุรพันธ์ ศรีเมฆ นอกจากนี้ยังได้เข้าชม “นิทรรศการกิจการธนบัตร” รับชมขั้นตอนการผลิตธนบัตร เริ่มจากการออกแบบลาย แกะลายโดยช่างผู้ชำนาญงาน, โทษของการปลอมแปลงธนบัตร, การแลกเปลี่ยนธนบัตรที่ชำรุด และทราบระบบการกระจายธนบัตรไปยังสายออกธนบัตร 10 แห่งทั่วประเทศ

หลังจากนั้นในช่วงบ่ายเดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัทบางเลนเปเปอร์มิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้ผลิต”กระดาษแข็งเพื่องานพิมพ์” และ”ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป” ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 รับฟังพรีเซนเตชั่นแนะนำบริษัท ความรู้และขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการผลิตกระดาษ การควบคุมคุณภาพ รวมไปถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการบำบัดน้ำเสีย การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดค่าใช้จ่ายอย่างยั่งยืนทั้งยังยินดีตอบทุกข้อซักถามให้สมาชิก YPG ก่อนนำสมาชิกทุกท่านเข้าชมไลน์การผลิตที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 50,000 ตันต่อเดือน