สัมมนาหลักสูตร การเตรียมไฟล์มาตรฐาน สำหรับการพิมพ์งานดิจิทัล

สัมมนา การเตรียมไฟล์มาตรฐาน สำหรับงานพิมพ์ดิจิทัล
สร้างไฟล์ ตรวจเช็ค และแก้ไขไฟล์ พร้อมทดสอบพิมพ์

5 กันยายน 2561 เวลา 9.30 – 16.30 น.
ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทยซอย 15 ถ.พระราม 9

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพิมพ์ดิจิทัล สามารถพิมพ์บนวัสดุที่หลากหลาย ช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ และเพิ่มมูลค่าในงานพิมพ์ แต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์เลย ถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจเรื่องของการเตรียมไฟล์ที่ถูกต้องเหมาะสม ไฟล์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน หากการเตรียมไม่ดี ก็จะก่อให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการพิมพ์ สัมมนานี้ ท่านจะได้เรียนรู้กระบวนงานเตรียมไฟล์มาตรฐาน เช่น PDF, CMS, Print Area และได้เรียนรู้การตรวจเช็คไฟล์ ทั้งในรูปแบบ Preview และ Preflight เพื่อให้ได้ไฟล์ที่พร้อมพิมพ์

หัวข้อสัมมนา

 • การเตรียมไฟล์มาตรฐาน สำหรับการพิมพ์ดิจิทัล
 • การใช้โปรแกรมทางด้านกราฟิกอาร์ต
 • มาตรฐานไฟล์ PDF/X, PDF 2.0
 • มาตรฐานการจัดการสี
 • องค์ประกอบสำคัญในพื้นที่ออกแบบ และพิมพ์
 • การตรวจเช็คไฟล์ด้วยเครื่องมือ Preview, Preflight
 • ทดสอบทำงานจริง และพิมพ์จริง

โดย อาจารย์ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม และทีมผู้ช่วย อุปนายกสมาคมการพิมพ์ไทย

ค่าใช้จ่าย:

 • บุคคลทั่วไป
  ราคา 2,000 บาท/ท่าน
 • สมาชิกสมาคมการพิมพ์ไทย
  อบรม 1 ท่าน ราคา 1,700 บาท
  อบรม 2 ท่าน ส่วนลดพิเศษ ราคา 3,000 บาท

***ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ยังไม่หัก ณ ที่จ่าย 3%

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

logo-tpqi_150px

ฟรี 15 ท่านเท่านั้น
ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมประเมินมาตรฐานอาชีพ
สาขาช่างพิมพ์ดิจิทัล

หมายเหตุ: พิเศษ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน 15 ท่านแรก และประสงค์เข้าสอบประเมินคุณวิชาชีพ สาขาช่างพิมพ์ดิจิทัล
จะได้รับเงินสนับสนุนค่าสมัครเข้าสอบ 350 บาทต่อท่าน จากสมาคมการพิมพ์ไทย
(สอบประเมินวันที่ 6 กันยายน 2561)

ติดต่อสอบถาม

คุณมยุรีย์ จันทร์รัตนคีรี
โทรศัพท์ 0-2719-6685-7, 087-670-2223, 082-745-9999
โทรสาร 0-2719-6688
E-mail: mayuree.tpa@gmail.com

 

Related Post

Printing South China, Sino-Label, Sino-Pack and PACKINNO 2019
views 30
Printing South China, Sino-Label, Sino-Pack and PACKINNO 2019 4-6 March 2019 Area A, China Import and Export Fair Complex, Guangzhou, China One-stop Trade and Information Platform for Printing, Packaging, Labeling and Packaging Products Print...
จัดสัมมนาเรื่อง “อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology”
views 458
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ iTAP จัดสัมมนาเรื่อง "อุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุค Disruptive Technology" ณ KX Building ชั้น 17 ถนนกรุงธนบุรี วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 - 16.45 น. ฟรี ไ...
สัมมนา เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ และเทคโนโลยีการพิมพ์บรรจุภัณฑ์และฉลาก
views 587
สัมมนาสมาคมการพิมพ์ไทย ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดใบสมัคร หลักสูตรที่ 1 : เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สถาบันการพิมพ์ไทย นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื้อหาสัมมน...