สัมมนาหลักสูตร การเตรียมไฟล์มาตรฐาน สำหรับการพิมพ์งานดิจิทัล

สัมมนา การเตรียมไฟล์มาตรฐาน สำหรับงานพิมพ์ดิจิทัล
สร้างไฟล์ ตรวจเช็ค และแก้ไขไฟล์ พร้อมทดสอบพิมพ์

5 กันยายน 2561 เวลา 9.30 – 16.30 น.
ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทยซอย 15 ถ.พระราม 9

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพิมพ์ดิจิทัล สามารถพิมพ์บนวัสดุที่หลากหลาย ช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ และเพิ่มมูลค่าในงานพิมพ์ แต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์เลย ถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจเรื่องของการเตรียมไฟล์ที่ถูกต้องเหมาะสม ไฟล์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน หากการเตรียมไม่ดี ก็จะก่อให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการพิมพ์ สัมมนานี้ ท่านจะได้เรียนรู้กระบวนงานเตรียมไฟล์มาตรฐาน เช่น PDF, CMS, Print Area และได้เรียนรู้การตรวจเช็คไฟล์ ทั้งในรูปแบบ Preview และ Preflight เพื่อให้ได้ไฟล์ที่พร้อมพิมพ์

หัวข้อสัมมนา

 • การเตรียมไฟล์มาตรฐาน สำหรับการพิมพ์ดิจิทัล
 • การใช้โปรแกรมทางด้านกราฟิกอาร์ต
 • มาตรฐานไฟล์ PDF/X, PDF 2.0
 • มาตรฐานการจัดการสี
 • องค์ประกอบสำคัญในพื้นที่ออกแบบ และพิมพ์
 • การตรวจเช็คไฟล์ด้วยเครื่องมือ Preview, Preflight
 • ทดสอบทำงานจริง และพิมพ์จริง

โดย อาจารย์ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม และทีมผู้ช่วย อุปนายกสมาคมการพิมพ์ไทย

ค่าใช้จ่าย:

 • บุคคลทั่วไป
  ราคา 2,000 บาท/ท่าน
 • สมาชิกสมาคมการพิมพ์ไทย
  อบรม 1 ท่าน ราคา 1,700 บาท
  อบรม 2 ท่าน ส่วนลดพิเศษ ราคา 3,000 บาท

***ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ยังไม่หัก ณ ที่จ่าย 3%

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

logo-tpqi_150px

ฟรี 15 ท่านเท่านั้น
ได้รับการสนับสนุนเข้าร่วมประเมินมาตรฐานอาชีพ
สาขาช่างพิมพ์ดิจิทัล

หมายเหตุ: พิเศษ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน 15 ท่านแรก และประสงค์เข้าสอบประเมินคุณวิชาชีพ สาขาช่างพิมพ์ดิจิทัล
จะได้รับเงินสนับสนุนค่าสมัครเข้าสอบ 350 บาทต่อท่าน จากสมาคมการพิมพ์ไทย
(สอบประเมินวันที่ 6 กันยายน 2561)

ติดต่อสอบถาม

คุณมยุรีย์ จันทร์รัตนคีรี
โทรศัพท์ 0-2719-6685-7, 087-670-2223, 082-745-9999
โทรสาร 0-2719-6688
E-mail: mayuree.tpa@gmail.com

 

Related Post

สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์
views 203
สัมมนาการใช้หลักการบริหารและวิศวกรรม เพื่อการลดต้นทุนผลิตในโรงพิมพ์ ดาวน์โหลดใบสมัคร วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 สำหรับงานสัมมนานี้สมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรที่เราเชื่อมั่นว่าท่าน...
สมหวัง Thesis Exhibition
views 257
สมหวัง Thesis Exhibition 2018 คุณพงศ์ธีระ พัฒนะพีรเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมชมนิทรรศการ “สมหวัง” THESIS EXHIBITION 2018 “ศึกความคิด สังเวียนความปัง สมหวังดั่งใจ” ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ สาขาวิชา มีเดียอาตส์ สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์แล...
Family Day วันการพิมพ์ไทย
views 137
Family Day วันการพิมพ์ไทย วันที่ 2 มิถุนายน 2561 สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดงาน Family Day เนื่องในวันการพิมพ์ไทย และในปีนี้สหพันธ์ฯ ครบรอบ 25 ปี เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย รูปแบบงานในวันนั้นจึงออกมาในรูปแบบ...