News & Event

News & Event

News & Event

ข่าวและกิจกรรมของสมาคมการพิมพ์ไทย ทั้งเป็นบทความที่อยู่ในวารสารการพิมพ์ไทย หรือเป็นข่าวและกิจกรรมที่ทางสมาคมต้องการประชาสัมพันธ์

สมาคมการพิมพ์ไทยจัดฝึกอบรม “กลยุทธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์”

วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2563 ณ อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 จัดโดย สมาคมการพิมพ์ไทย โดยมี อาจารย์ ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งได้ให้ความรู้ในเรื่องหลักการบริหารการผลิต

สัมมนา “การลดต้นทุนการผลิตและการคิดราคาค่าพิมพ์บรรจุภัณฑ์”

วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2563 ณ อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 โดยมี อาจารย์ ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งได้ให้ความรู้ในเรื่องหลักการบริหารการผลิต ประกอบด้วย การบริหารจัดการโรงงาน และการวางแผนการผลิต

HP PageWide Web Press สร้างสถิติพิมพ์งานสูงสุด 500 พันล้านแผ่น

ลูกค้ากลุ่มงานกราฟิกผลักดันปริมาณการเติบโตตลาดการพิมพ์ดิจิทัลอิงค์เจ็ท ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์ (PSPs) กลุ่มเครื่องพิมพ์ HP PageWide Web Press ต้องการขยายช่องทางสร้างความสำเร็จและโอกาสใหม่ๆ เพิ่มความสามารถในแอปพลิเคชันการพิมพ์ดิจิทัลในงานที่มีความซับซ้อนและสร้างผลกำไรมากกว่าเดิม

พิธีมอบรางวัล ThaiStar Award 2020

โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน” (Sustainable Packaging) ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยมทั้งสิ้น 79 บรรจุภัณฑ์ สำหรับการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นักออกแบบอิสระ และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

พิธีเปิด “PROPAK ASIA 2020”

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง GH 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 นั้น เป็นงานแสดงสินค้าด้านการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญที่สุดงานหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย

ฟูจิ ซีร็อกซ์มอบรางวัล PIXI AWARDS 2019

รางวัลจากการประกวดที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งการประกวด PIXI Awards ได้แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ และความเป็นเลิศทางด้านงานพิมพ์ดิจิตอล จากผู้ใช้เครื่องพิมพ์ของ Fuji Xerox จากทั้งหมด 12 ประเทศ ทั่วภูมิภาค ซึ่งในปี 2019 ประเทศไทยได้รับรางวัล PIXI AWARD ทั้งสิ้น 7 รางวัล

Open The New ERA of Digital Printing

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอีเว้นท์ “Open The New ERA of Digital Printing” ช่วยเสริมทัพให้ลูกค้าโรงพิมพ์และลูกค้าจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ด้วยการรู้เท่าทันตลาดงานพิมพ์ดิจิทัล จากสถานการณ์โควิด-19

เปิดตัวเว็บแอปฯ “Noกองดอง” ตั้งเป้าสร้างนิสัยรักการอ่าน

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เปิดตัวเว็บแอปพลิเคชัน “Noกองดอง” แอปอวดอ่าน นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงนักอ่านทุกเพศ ทุกวัย ในยุคดิจิทัล

เปิดตัวโครงการ My Moral ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทย ในยุคเปลี่ยนผ่าน

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) และศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) จัดพิธีเปิดตัว “My Moral โครงการปลูกฝั่งคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน”

สัมมนา “เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซต และการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์”

เอชพี อิงค์ จับมือพันธมิตรบริษัท ePac ผู้นำด้านการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ระบบดิจิทัล ยกระดับอุตสาหกรรมการพิมพ์ของโลก

1 2 3 4 5 33

วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับล่าสุด

Recent