News & Event

News & Event

News & Event

ข่าวและกิจกรรมของสมาคมการพิมพ์ไทย ทั้งเป็นบทความที่อยู่ในวารสารการพิมพ์ไทย หรือเป็นข่าวและกิจกรรมที่ทางสมาคมต้องการประชาสัมพันธ์

The 3rd PRINTING & PACKAGING FRIENDSHIP FORUM

The 3rd PRINTING & PACKAGING FRIENDSHIP FORUM วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 18.00-20.00 น. ณ ห้อง Grand Hall 202-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา บริษัท ซันซิน โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เรียนเชิญลูกค้า บุคคลากรในวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์และคณะ

สัมมนา ASEAN PRINTING FORUM 2019

ASEAN Printing Forum Networking วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 18.00-20.00 น. ณ ห้อง Grand Hall 202-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย และคณะกรรมการบริหาร รวมไปถึงคณะกรรมการที่ปรึกษา

ASEAN Printing Forum Networking

ASEAN Printing Forum Networking วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 18.00-20.00 น. ณ ห้อง Grand Hall 202-203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย และคณะกรรมการบริหาร รวมไปถึงคณะกรรมการที่ปรึกษา

ASEAN Printing Forum 2019

ASEAN Printing Forum 2019 วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 215-217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เป็นตัวแทนผู้บริหารสมาคมการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมการพิมพ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคุณวุฒิวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมการพิมพ์ วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่ คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการสนับสนุนแก่องค์กร

กลยุทธ์ก้าวกระโดด เสริมแกร่งธุรกิจแพคเกจจิ้ง ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ SME ยุค 4.0

กลยุทธ์ก้าวกระโดด เสริมแกร่งธุรกิจแพคเกจจิ้ง ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ SME ยุค 4.0 โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ SCB Business Center ธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ SCB Business Center ชั้น 5 ฝั่งอิเซตัน ศูนย์การค้า Center World

Welcome Dinner ล่องเรือ Chao Phraya Princess

Welcome Dinner ล่องเรือ Chao Phraya Princess ต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Pack Print International 2019 และงาน ASEAN PRINTING FORUM วันที่ 17 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น.

พิธีเปิดงาน “แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019”

งานแถลงข่าว “แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019” สุดยอดมหกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และการบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชีย โดย สมาคมการพิมพ์ไทย และสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ร่วมกับเมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย

งานแถลงข่าว “แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019”

งานแถลงข่าว “แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019” สุดยอดมหกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์และการบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชีย โดย สมาคมการพิมพ์ไทย และสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ร่วมกับเมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย

งาน 35th ASEAN SUMMIT

งาน 35th ASEAN SUMMIT วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล – รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคุณพงษ์ธีระ พัฒนพีระเดช – นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

1 2 3 4 22

วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับล่าสุด

Recent