Industrial Spending

Industrial Spending

Industrial Spending

บทความเกี่ยวกับความเป็นไปของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ซึ่งเป็นบทความที่อยู่ในวารสารการพิมพ์ไทย

“นวัตกรรมกินได้” บรรจุภัณฑ์ลดขยะพลาสติก

“นวัตกรรมกินได้” บรรจุภัณฑ์ลดขยะพลาสติก ไม่ทิ้งขยะพลาสติกไว้ให้เป็นภาระโลก “ขยะพลาสติก” ล้นโลก ทำให้นักคิดต้องปลดปล่อยไอเดียดี ๆ ออกมาสร้างนวัตกรรมให้รักษ์โลกมากขึ้น โดยหยิบจับสิ่งของเครื่องใช้ใกล้ตัวที่คนมักบริโภค

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ พ.ศ. 2561 - 2564 (ม.ค. - ก.ค.)

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทย พ.ศ. 2561 - 2564 (ม.ค. - ก.ค.) ประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ) ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ พ.ศ. 2561 - 2564(ม.ค. - พ.ค.)

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ ประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ) พ.ศ. 2561 - 2564 (ม.ค. - พ.ค.)

TASKalfa Pro 15000c เครื่องพิมพ์ดิจิตัลคุณภาพ พิมพ์งานปริมาณสูง เพื่องานพิมพ์เชิงพาณิชย์

Inkjet Full Color Production Printing System TASKalfa Pro 15000c เครื่องพิมพ์โปรดักชั่นสี ระบบอิงค์เจ็ท ปฏิวัติการพิมพ์ความเร็วสูง สร้างสรรค์และเพิ่มศักยภาพงานพิมพ์ของคุณ TASKalfa Pro 15000c ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องพิมพ์ดิจิตัลคุณภาพ พิมพ์งานปริมาณสูง เพื่องานพิมพ์เชิงพาณิชย์

เทคโนโลยีการพิมพ์อาหาร 3 มิติ: นวัตกรรมการผลิตอาหารแห่งอนาคต

เทคโนโลยีการพิมพ์อาหาร 3 มิติ: นวัตกรรมการผลิตอาหารแห่งอนาคต เรียบเรียงโดย ทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหารนวัตกรรมด้านอาหารและการเกษตรเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในด้านคุณภาพเนื้อสัมผัส โภชนาการ รวมถึงสุนทรียภาพในการรับประทาน

บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เพิ่มประเภทกิจการ

บีโอไอ ยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เพิ่มประเภทกิจการ”SMART PACKAGING บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ”รองรับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ พ.ศ. 2561 - 2564 (ม.ค. - ก.พ.)

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทย พ.ศ. 2561 - 2564 (ม.ค. - ก.พ.) ประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ) ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

TOKA UV LED INK บริษัท โทคะ (ประเทศไทย) จำกัด

TOKA UV LED INK บริษัท โทคะ (ประเทศไทย) จำกัด TOKA INK ผู้เชี่ยวชาญในการผลิตหมึกกว่า 70 ปี ภายใต้สโลแกน Technology and Kindness แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างจริงใจของเรา เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงและใช้งานง่าย

The rise of Print Media แนวโน้มของสื่อสิ่งพิมพ์ 2564

The rise of Print Media แนวโน้มของสื่อสิ่งพิมพ์ 2564 สื่อสิ่งพิมพ์มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นเพื่อนให้ความบันเทิงในช่วงล็อกดาวน์และยามว่าง มีความเป็นสามมิติสัมผัสได้จากรายงานของพริ้นท์มีเดียโกบอลมาเก็ต กล่าวว่าตลาดของสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วโลกจะเติบโตจาก 287.87 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 มาเป็น 313.28 พันล้านเหรียญ ในปี 2564

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยรายประเทศ พ.ศ. 2560 – 2563 (ม.ค. – พ.ย.)

ตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทย พ.ศ. 2560 – 2563 (ม.ค. – พ.ย.) ประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ (หีบ กล่อง ซองฯ) ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

1 2 3 4 10

วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับล่าสุด

Recent