วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับที่ 137

บราเดอร์ มอบจักรเย็บผ้าเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้เปราะบาง จ.แพร่

มอบจักรเย็บผ้าบราเดอร์รุ่น JV 1400 รวม 11 หลัง มูลค่า 43,890 บาท นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะพนักงานบราเดอร์ ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดเวิลด์ไวด์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผนึกพลังส่งเสริมงานอาชีพให้แก่กลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่ 4 ตำบลของ จ.แพร่

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 (N17) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช นายกสมาคมการพิมพ์ไทย เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

Inhouse Training บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด

Inhouse Training บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2565 ณ บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง กำจัดจังหวัดอยุธยา สมาคมการพิมพ์ไทยจัดฝึกอบรม Inhouse Training ในหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีการพิมพ์กราวัวร์ และการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์

พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์วาระปี 2565-2566

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2565-2566 ซึ่งก่อนเริ่มการประชุมมีพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย คุณมงคล เพียรอภิธรรม - ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ และคุณประเสริฐ หล่อยืนยง - รองประธานสหพันธ์ฯ เป็นตัวแทนของสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์

1 3 4 5