วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับที่ 128

ฟูจิ ซีร็อกซ์มอบรางวัล PIXI AWARDS 2019

รางวัลจากการประกวดที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งการประกวด PIXI Awards ได้แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ และความเป็นเลิศทางด้านงานพิมพ์ดิจิตอล จากผู้ใช้เครื่องพิมพ์ของ Fuji Xerox จากทั้งหมด 12 ประเทศ ทั่วภูมิภาค ซึ่งในปี 2019 ประเทศไทยได้รับรางวัล PIXI AWARD ทั้งสิ้น 7 รางวัล

1 4 5 6