วารสารการพิมพ์ไทย ฉบับที่ 116

โบว์ลิ่งสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ 60

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์จัดกิจกรรมแข่งขันโบว์ลิ่ง โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการพิมพ์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องสมัครเข้าร่วมแข่งขัน เป็นจำนวนมากกว่า 50 ทีม

Digital Marketing for Print Business

สมาคมการพิมพ์ไทยร่วมกับชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย จัดงานสัมมนาหัวข้อ “Digital Marketing for Print Business” เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดงานประชุมสามัญประจำปี 2561

พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ วาระปี 2561 – 2563 เมื่อวันที่19 มีนาคม 2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กำหนดจัดการประชุมสามัญประจำปี 2561 ณ ห้อง Plenary Hall 1–2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผลการดำเนินงานสมาคมการพิมพ์ไทย

พฤษภาคม 2560 จัดงาน สัมมนาการพิมพ์ 4.0 สำหรับคนรุ่นใหม่ ภายใต้หัวข้อ “Digital Marketing สำหรับโรงพิมพ์” ณ ห้องสัมมนา ชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย

Smart Packaging การเปลี่ยนแนวคิดสู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

อ.วรรณรัตน์ วิรัชกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลับพระจอมเกล้าธนบุรี การออกแบบบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนหน้าตาที่จะเชิญชวนให้ผู้บริโภคสนใจ

1 2 3