สัมมนา “Thai Print+SME Development Bank Smart Transform @Chaingmai”

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 สมาคมการพิมพ์ไทยร่วมกับ SME Bank Smart Transform จัดกิจกรรมสัมมนา “Thai Print+SME Development Bank Smart Transform@Chaingmai” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์ในภาคเหนือ

สัมมนา “การเตรียมไฟล์มาตรฐานสำหรับงานพิมพ์ดิจิทัล”

การจัดสัมมนานี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 สมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 กรุงเทพฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟล์งานพิมพ์ดิจิทัล

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมาคมการพิมพ์ไทยได้จัดประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ ช่างพิมพ์ดิจิทัลชั้น 2 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องสัมมนาชั้น 4 อาคารสมาคมการพิมพ์ไทย พระราม 9 กรุงเทพฯ และ ช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ชั้น 3 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC

กิจกรรมสัมมนา “Packaging on Demand”

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชั่น (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมสัมมนา “Packaging on Demand” เพื่อสร้างมูลค่าให้ธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัล รองรับเทรนด์การตลาดในยุค “แพจเกจจิ้ง 4.0”

สุพรชัย ผู้ปิดทองหลังพระให้งานพิมพ์

ความสำคัญของงานหลังพิมพ์ แม้ว่างานพิมพ์จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ แต่จำเป็นต้องมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์กับงานหลังพิมพ์ ตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นวางแผนการผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทนั้นๆ ได้แก่ การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมถูกต้อง

1 18 19 20 21 22 50