13th Thai Print Awards 2018 – Smart transform

สมาคมการพิมพ์ไทย จัดงานประกาศผลการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13 หรือ 13th THAI PRINT AWARD 2018 ภายใต้สโลแกน Smart Transform ประสบความสำเร็จด้วยดีอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ประกอบการโรงพิมพ์ทั่วประเทศตอบรับและส่งผลงานเข้าประกวดกันอย่างคึกคัก

CCE INDUSTRY SEMINARS เวทีสัมมนาเพื่อผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก เดือนกันยายนนี้ ที่ งาน CCE SOUTH EAST ASIA—2018

ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งพิมพ์เข้าร่วมงานสัมมนา Thai Print + SME Bank Smart Transform @Chaingmai วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่

งานมหกรรมการพิมพ์นานาชาติแห่งประเทศจีนตอนใต้ Printing South China 2018 ครั้งที่ 25 วันที่ 10-12 มีนาคม 2018

Printing South China 2018
งานมหกรรมการพิมพ์นานาชาติแห่งประเทศจีนตอนใต้ ครั้งที่ 25
วันที่ 10-12 มีนาคม 2018

1 2 3