หมึกพิมพ์ยูวี (UV printing inks)

หมึกพิมพ์ยูวี (UV printing inks)

หมึกพิมพ์ที่แห้งตัวด้วยรังสีหรือแสงที่อยู่ในช่วงคลื่นอัลตร้าไวโอเล็ต(ultraviolet) สารพา (vehicle)1 ของหมึกพิมพ์มีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีพอลิเมอไรเซชั่นเมื่อกระตุ้นด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต หรือแสงยูวี

รศ. ดร. จันทิรา โกมาสถิตย์ (juntira.kom@gmail.com)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปัจจุบันหมึกพิมพ์ยูวีเป็นที่นิยมใช้อย่างมาก เนื่องจากใช้งานง่ายและให้คุณภาพงานพิมพ์สูง สีบนงานพิมพ์สดสวย การยึดเกาะทนทาน พิมพ์ได้บนวัสดุพิมพ์หลากหลายชนิด การแห้งตัวรวดเร็วตามความต้องการ ปรับใช้ได้สำหรับทุกระบบพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่าเครื่องพิมพ์ดิจิทัลระบบอิงค์เจ็ทยูวีมีออกสู่ตลาดงานพิมพ์มากมาย หลากหลายประเภทสิ่งพิมพ์

แสงยูวี คือ แสงช่วงความยาวคลื่นสั้นกว่าแสงที่ตามองเห็น โดยอยู่ต่อเนื่องกับคลื่นแสงสีน้ำเงิน แบ่งออกเป็นแสงยูวีชนิด A, B, และC สามารถเรียกเป็น Far-Uv, Medium-UV และ Near-UV ก็ได้

หมึกพิมพ์ยูวี หมายถึง หมึกพิมพ์ที่แห้งตัวด้วยรังสีหรือแสงที่อยู่ในช่วงคลื่นอัลตร้าไวโอเล็ต(ultraviolet) สารพา (vehicle)1 ของหมึกพิมพ์มีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีพอลิเมอไรเซชั่นเมื่อกระตุ้นด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต หรือแสงยูวี

vehicle หรือสารพาในหมึกพิมพ์ยูวีซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้หมึกพิมพ์ชนิดนี้แห้งตัวได้ประกอบด้วยสารชนิดใดบ้าง? พิจารณาภาพไดอะแกรมนี้

ส่วนประกอบหมึกพิมพ์ที่ว่องไวต่อแสงยูวีและเกิดปฏิกิริยาเคมีประกอบด้วยสารพรีพอลิเมอร์ (prepolymer) และสารโอลิโกเมอร์ (oligomer) ทำหน้าที่เป็นสารยึดของหมึกพิมพ์จากการเกิดพันธะเคมีเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลเมื่อรับแสงยูวี ซึ่งรวมทั้งสารมอนอเมอร์ (monomer) ด้วย สารสำคัญที่ต้องประกอบในหมึกพิมพ์ชนิดนี้ก็คือ สารริเริ่มด้วยแสงหรือ สารรับแสง เรียก “สารโฟโตอินนิชิเอเตอร์ (photoinitiator)” ทำหน้าที่รับแสง ยูวีก่อนจึงสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ก่อการแห้งตัวได้

ข้อดีของหมึกพิมพ์ยูวีที่แตกต่างจากหมึกพิมพ์ทั่วไป มีหลายประการ

 1. มีสมบัติการยึดเกาะสูงบนวัสดุพิมพ์ทุกประเภททั้งบนพลาสติก โลหะ แก้ว
 2. แห้งตัวได้เร็ว เกิดการแห้งทันทีเมื่อฉายแสง
 3. เข้าได้กับทุกระบบการพิมพ์
 4. ความหนืดของหมึกพิมพ์คงที่เนื่องจากไม่มีตัวทำละลายระเหยออกไป ทำให้ควบคุมคุณภาพสีบนงานพิมพ์ได้ง่าย
 5. ด้านคุณภาพงานพิมพ์ ช่วยลดปัญหาเม็ดสกรีนบวมบนงานพิมพ์
 6. ลดปัญหาหมึกพิมพ์แห้งตัวเมื่อทิ้งไว้ในเครื่องพิมพ์ เนื่องจากหมึกจะแห้งก็ต่อเมื่อถูกแสงยูวี
 7. ไม่มีผลต่อความเป็นกรดเบสของกระดาษพิมพ์อย่างเช่น หมึกพิมพ์ฐานน้ำ
 8. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะไม่มีไอของสารระเหยของสาร VOCs ที่ปล่อยออกมา ต่างจากหมึกพิมพ์ที่ประกอบด้วยตัวทำละลายอินทรีย์

ข้อเสียของหมึกพิมพ์ยูวี มักเป็นความปลอดภัยในการใช้งานที่ควรระมัดระวัง ได้แก่

 1. หมึกพิมพ์ประกอบด้วยสารเคมีที่ระคายเคือง ได้แก่ สารมอนอเมอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมึกพิมพ์ชนิดเหลวที่ต้องใช้สารมอนอเมอร์ปรับความข้นหนืด
 2. ในกรณีหมึกพิมพ์ยูวีที่แห้งแข็งแล้ว จำเป็นต้องใช้สารเคมีที่ไม่ปลอดภัยมีความเป็นพิษสูงในการกำจัดล้างคราบหมึก
 3. ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสียูวีช่วงความยาวคลื่นสั้นที่เกิดอันตรายต่อผิวหนังและร่างกาย
 4. ต้องระบายถ่ายเทอากาศในห้องพิมพ์เพื่อลดความเข้มข้นของโอโซน (O3) ที่เกิดจากรังสียูวีออกซิเดชั่น กับอากาศ (O2) สูดดมเข้าสู่ร่างกายไม่ได้ ก่ออันตรายเฉียบพลันถึงแก่ชีวิตได้
 5. สิ่งพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ยูวีนำไปรีไซเคิล เช่น ขั้นตอนดึงหมึก (deinking) ยากกว่าหมึกพิมพ์ทั่วไป เนื่องจากเยื่อหมึกมีการยึดเกาะสูง แข็งแรงทนทานมาก

ชนิดของหมึกพิมพ์ที่แห้งตัวด้วยรังสียูวี

หากแบ่งตามปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ชนิด Free radical UV curing เป็นชนิดของหมึกพิมพ์ยูวีแรกเริ่มที่ผลิตใช้ เช่น หมึกพิมพ์ออฟเซตยูวี ส่วนอีกชนิดคือ Cationic UV curing ซึ่งเหมาะผลิตเป็นหมึกพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวในเครื่องเฟล็กโซกราฟี ที่พัฒนาขึ้นต่อมา

ข้อเปรียบเทียบ Free radical UV Cationic UV

เมื่อสำรวจเทคโนโลยีหมึกพิมพ์ยูวี พบว่ามีอีก 3-4 ชนิดที่หลายผู้ผลิตพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบต่างๆ สำหรับงานพิมพ์หลากหลายประเภท นอกเหนือจากหมึกพิมพ์ยูวีดั้งเดิมในท้องตลาดสิ่งพิมพ์ออฟเซต และสิ่งพิมพ์สกรีน ได้แก่

 1. หมึกพิมพ์ยูวีฐานน้ำ (Water-based UV printing ink) เป็นหมึกพิมพ์ยูวีที่พัฒนาขึ้นมาจากหมึกพิมพ์ยูวีแบบเดิม สามารถใช้น้ำลดความหนืดหมึกได้ เพื่อทดแทนสารมอนอเมอร์ที่เป็นสารก่ออันตราย โดยขณะทำแห้งหมึกต้องใช้พลังงานในการระเหยน้ำออกไปจากชั้นหมึกพิมพ์ก่อนการฉายแสงยูวี แรกเริ่มนั้นหมึกพิมพ์ยูวีฐานน้ำต้องปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานพิมพ์บางประการ เช่น การยึดเกาะและความมันเงาของหมึกพิมพ์
 2. หมึกพิมพ์ยูวีฐานตัวทำละลาย (Solvent-based UV printing ink) เป็นหมึกพิมพ์ยูวีที่พัฒนาขึ้นมาจากหมึกพิมพ์ยูวีแบบเดิมเช่นกัน โดยใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ปรับลดความหนืดของหมึกพิมพ์ทดแทนสารมอนอเมอร์ แน่นอนว่าตัวทำละลายอินทรีย์ที่ใช้นั้นควรมีอันตรายน้อยว่าสารมอนอเมอร์
 3. หมึกพิมพ์ยูวีแอลอีดี (UV-LED printing ink) เป็นหมึกพิมพ์ยูวีที่พัฒนาสำหรับการใช้แสงยูวีจากหลอดไฟแอลอีดี (UV-LED lamp) เป็นหลอดไฟชนิดเย็นเพราะไม่มีความร้อนแผ่ออกมาพร้อมแสง เนื่องจากหลอดแสงยูวีชนิดเก่าดั้งเดิมเป็นหลอดไส้ที่ใช้พลังงานเพื่อจุดเผาไส้หลอดและใช้สารโลหะหนัก หรือสารเคมี เช่น หลอดไฟไอปรอท หลอดไฟเมทัลเฮไลด์ หลอดไฟประเภทนี้จะแผ่รังสีความร้อนออกมามาก ดังนั้นข้อดีของหลอดยูวีแอลอีดี คือ เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน ไม่มีรังสีความร้อนแผ่ออกมาพร้อมแสงยูวี ทำให้หมึกพิมพ์ยูวีชนิดนี้สามารถนำมาใช้พิมพ์บนวัสดุพิมพ์ที่ไวต่อความร้อนประเภทฟิล์มพลาสติกชนิดอ่อนตัวได้ง่าย
 4. หมึกพิมพ์ยูวีเจล (UV Gel printing ink) หมึกพิมพ์ยูวีนวัตกรรมล่าสุด สำหรับเครื่องพิมพ์ดิจิทัลอิงค์เจ็ท โดยเริ่มใช้กับเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง (wide format inkjet) โดยให้งานพิมพ์คุณภาพสูง หมึกพิมพ์ยูวีเจลนี้เปลี่ยนสถานะระหว่างเจล-ของเหลวในหัวพิมพ์อิงค์เจ็ท และทำแห้งด้วยแสงยูวีบนวัสดุพิมพ์ ตามลำดับ

นอกจากหมึกพิมพ์ยูวีแล้ว ยังมีหมึกพิมพ์อีกประเภทหนึ่งที่ใกล้เคียงกัน เป็นหมึกพิมพ์ที่แห้งตัวได้ด้วยการฉายแสงอีกชนิดคือ ลำแสงอิเล็กตรอน (electron beam, EB) เรียก หมึกพิมพ์ EB แม้จะมีการคิดค้นขึ้นมานานแล้วพร้อมๆ กับหมึกพิมพ์ยูวีก็ตาม พบว่าหมึกพิมพ์อีบีกำลังทยอยออกสู่ตลาดธุรกิจหมึกพิมพ์เร็วๆ นี้อย่างแน่นอน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า