กระดาษรักษ์โลก

กระดาษรักษ์โลก

หรือที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่า กระดาษรีไซเคิล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณในการตัดต้นไม้และยังเป็นการลดขยะที่จะเกิดขึ้น

ในปัจจุบันได้มีการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น หลาย ๆ ประเทศให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก และไม่ใช่เพียงเท่านี้ เพราะในบางบริษัทหลาย ๆ แห่งเริ่มพัฒนาและระวังในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นจากการผลิตกระดาษ โดยส่วนผสมหลักของกระดาษ คือ ไม้ เราต้องตัดต้นไม้เพื่อเอามาทำเป็นกระดาษ แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนากระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการลดการตัดต้นไม้ นั่นก็คือ กระดาษรักษ์โลก

กระดาษรักษ์โลกคืออะไร

กระดาษรักษ์โลกเหมือนกระดาษทั่วไปที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวัน กระดาษรักษ์โลกเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า กระดาษรีไซเคิล โดยกระดาษนี้จะเป็นกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราใช้กระบวนการเยื่อหมุนเวียนเข้ามาช่วย เพื่อลดปริมาณในการตัดต้นไม้และยังเป็นการลดขยะที่จะเกิดขึ้น ซึ่งกระดาษรีไซเคิลนั้นมีข้อดีมากมาย

การจัดการกับขยะกระดาษแบบผิดวิธี

กระดาษ ถือเป็นขยะที่มีจำนวนมากและอาจจะทำให้ล้นโลกได้ โดยกระดาษนั้นจะเป็นสิ่งที่สามารถย่อยสลายเองได้ นอกจากนี้ความต้องการของมนุษย์ในการใช้งานกระดาษนั้นมีมากขึ้น ทำให้หลาย ๆ คนทำลายขยะประเภทกระดาษอย่างผิดวิธี เช่น การนำไปเผาไหม้ ทำให้เกิดก๊าซและฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพิ่มจำนวนฝุ่น PM 2.5 มากขึ้น

การเผากระดาษในแต่ละครั้งจะปล่อยมลพิษออกมาผ่านทางควันและขี้เถ้า ประกอบไปด้วย ฝุ่นละอองขนาดเล็ก, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์, ก๊าซมีเทน, ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์, ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และสารก่อมะเร็งหลายชนิด ในส่วนของขี้เถ้ามีสารอันตรายอย่าง โครเมียม, นิกเกิล, ตะกั่ว และแมงกานีส ที่ส่งผลต่อสุขภาพได้ในระยะยาว ดังนั้น เพื่อลดปัญหาทั้งเรื่องโลกร้อนและเรื่องสุขภาพ จึงได้มีการนำกระดาษกลับมารีไซเคิลเพื่อแก้ไขปัญหาขยะกระดาษล้นโลก

รีไซเคิลกระดาษกันยังไง

การรีไซเคิล คือ การนำวัสดุที่เป็นขยะมาแปรสภาพเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงกระดาษรีไซเคิล ลองมาดูกันว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างในการรีไซเคิลกระดาษ

  1. การแยกกระดาษแต่ละประเภท เริ่มจากการแยกประเภทกระดาษเพื่อให้ง่ายต่อการนำกลับมาทำเป็นเยื่อกระดาษ ถ้าไม่แยกประเภทจะทำให้เนื้อกระดาษที่ทำออกมาใหม่จะไม่เรียบเนียน จะเห็นว่ากระดาษมีหลายประเภท เช่น กระดาษสี, กระดาษโน้ต เป็นต้น
  2. นำกระดาษไปปั่นกรองสิ่งสกปรก เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการทำเยื่อ โดยนำกระดาษไปปั่นผสมกับสารเคมีที่ทำละลาย พอได้เนื้อเยื่อมาก็นำกลับมาทำเป็นกระดาษ หลังจากปั่นเสร็จก็นำเข้าเครื่องกรองเยื่อกระดาษเพื่อกรองสิ่งสกปรกและกาวออกมาจากเยื่อกระดาษ
  3. การผสมเคมีเพื่อทำความสะอาดเพื่อกำจัดสารปนเปื้อน หลังจากกรองเนื้อเยื่อออกมาแล้วก็ทำการเติมสารเคมีเพื่อทำความสะอาด โดยเกิดจากที่สารเคมีไปทำปฏิกิริยากับเยื่อกระดาษทำให้เกิดฟอง โดยฟองจะทำให้น้ำหมึกที่ติดอยู่หลุดออกมาพร้อมกับฟอง
  4. เยื่อที่ถูกฟอกนำไปแผ่บนตะแกรงเพื่อนำน้ำไหลออก การนำเนื้อเยื่อที่ฟอกทำความสะอาดโดยการนำน้ำยาแผ่บนตะแกรงเพื่อให้น้ำไหลออกมา ง่ายต่อการขึ้นรูปเป็นแผ่นกระดาษ
  5. การนำเยื่อกระดาษเข้าเครื่องรีดร้อน โดยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ทำให้กระดาษกึ่งแห้ง นำไปใส่เครื่องรีดร้อนเพื่อลดน้ำในกระดาษ และช่วยให้กระดาษเรียบเนียนจากแรงกดทับของตัวเครื่อง
  6. ม้วนกระดาษ เป็นขั้นตอนสุดท้ายคือการนำกระดาษเข้าเครื่องม้วน ทำเป็นม้วนใหญ่ ๆ เพื่อให้ง่ายในการนำไปใช้งาน และง่ายต่อการขนส่ง
    เพียงเท่านี้ก็สามารถลดขยะกระดาษโดยการนำกระดาษมาทำการรีไซเคิลได้แล้ว นอกจากจะช่วยลดขยะที่ยากต่อการจัดการแล้วยังช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศได้อีกด้วย การทำกระดาษให้ได้ในแต่ละแผ่นต้องผ่านกระบวนการทำที่หลายขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นกระดาษที่เราใช้ ที่สำคัญเราควรใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพียงเท่านี้ก็สามารถลดขยะกระดาษโดยการนำกระดาษมาทำการรีไซเคิลได้แล้ว นอกจากจะช่วยลดขยะที่ยากต่อการจัดการแล้วยังช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศได้อีกด้วย การทำกระดาษให้ได้ในแต่ละแผ่นต้องผ่านกระบวนการทำที่หลายขั้นตอนกว่าจะออกมาเป็นกระดาษที่เราใช้ ที่สำคัญเราควรใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข้อดีของกระดาษรักษ์โลก

ในปัจจุบันเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หลาย ๆ บริษัทแบรนด์ใหญ่เริ่มเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้มีการป้องกันและหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในหลาย ๆ ออฟฟิศและสำนักงานเริ่มหันมาใช้กระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการใช้กระดาษที่ทำจากเยื่อหมุนเวียน ซึ่งข้อดีของการใช้กระดาษรักษ์โลกมีมากกว่าที่คิด ลองมาดูกันว่ากระดาษรักษ์โลกนั้นมีข้อดีอย่างไรบ้าง

1. ช่วยลดต้นทุนการผลิต

กระดาษถือเป็นสิ่งที่ต้องติดสำนักงานหรือออฟฟิศ โดยหลาย ๆ ออฟฟิศต้องจัดเตรียมกระดาษที่ต้องใช้ให้พร้อม จึงมีการลดต้นทุนในการสั่งซื้อ โดยการหันมาใช้กระดาษรักษ์โลกเพราะมีราคาที่ถูกกว่ากระดาษทั่วไปช่วยให้ประหยัดงบประมาณในการจัดชื้อได้และยังช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

2. ลดการตัดต้นไม้

กระดาษทั่วไปจะใช้เยื่อจากต้นไม้ในการผลิตกระดาษ โดยการผลิตกระดาษในแต่ละครั้งต้องใช้ต้นไม้จำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้จะต้องทำการตัดต้นไม้ในจำนวนที่มากขึ้นเช่นกัน แต่กระดาษรักษ์โลกเป็นกระดาษที่ผลิตจากเยื่อกระดาษหมุนเวียนแทนการตัดต้นไม้ ซึ่งสามารถลดจำนวนในการตัดต้นไม้ได้อีกด้วย

3. ลดขยะที่เกิดจากกระดาษ

การผลิตกระดาษในแต่ละครั้งจะต้องใช้เชื้อเพลิงจำนวนมาก ทำให้ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม กระดาษที่ใช้แล้วถือเป็นขยะที่ยากต่อการกำจัด เพราะหากเอาไปเผาก็จะเกิดมลพิษทางอากาศได้ จึงได้ใช้วิธีนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนำมาเป็นเยื่อหมุนเวียนเพื่อผลิตกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่

ที่มา: https://iamofficeshop.com/green-paper/

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า