คุณฉี เสี่ยวหยิน และ SANSIN PAPER

คุณฉี เสี่ยวหยิน และ SANSIN PAPER

อีกหนึ่งธุรกิจ ของ SANSIN INTERNATIONAL GROUP

Sansin International Group ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน กว่า 16 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่อยากลงทุนในธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ รวมถึงเป็นผู้ให้คำปรึกษา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการบริการการติดตั้งเครื่องจักร การฝึกอบรมบุคลากร การซ่อมแซมเครื่องจักร การบำรุงรักษา พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ในธุรกิจการพิมพ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสโลแกนที่ว่า one-stop service ทั้งนี้บริษัทมีทีมขายทั้งในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในแถบ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และเมียนม่า

“รู้จัก SANSIN PAPER”

Sansin ได้เติบโตมาในวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มีการพัฒนาแพลตฟอร์มการบริการที่มีความมั่นคง และครบวงจร ตั้งแต่ก่อนการพิมพ์หลังพิมพ์ อุปกรณ์กล่องลูกฟูก อุปกรณ์การพิมพ์ฉลาก รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุกชนิด ด้วยการจัดสรรที่ครบวงจรและมีความเป็นมืออาชีพ การปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพื่อการันตีความเป็นมืออาชีพ รวมถึงความสะดวกและจริงใจในการบริการที่รวดเร็ว ซื่อสัตย์ จนได้รับความไว้วางใจจากอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ แม้จะเกิดวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด – 19 ที่ส่งผลต่อธุรกิจทั่วโลก แต่ตลาดบรรจุภัณฑ์มีการแข่งขันค่อนข้างสูง สร้างแรงกดดันต่อการแข่งขันทางการตลาดมากยิ่งขึ้น และกระดาษเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ดังนั้น การตัดสินใจเพิ่มธุรกิจนี้จึงเป็นเป้าหมายระยะยาว ในส่วนของธุรกิจกระดาษทางบริษัท Sansin ได้เริ่มเตรียมการไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2562 แต่ในช่วงเวลานั้นเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 ซึ่งได้ก่อผลกระทบอย่างมาก ทางบริษัทจึงชะลอเวลาเปิดตัวอย่างเป็นทางการออกไปก่อน จนมาถึงปัจจุบันที่การแพร่ระบาดได้คลี่คลายลงในระดับที่น่าพอใจ อีกทั้งบริษัทมีความพร้อมที่จะบริการกระดาษให้กับทุกท่านที่สนใจอย่างเต็มรูปแบบ

“ระบบเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลกของ SANSIN ช่วยให้คนไทยได้ใช้กระดาษที่ดีมีราคาถูก”

กระดาษเป็นสินค้าที่ใช้เป็นจำนวนมากสำหรับการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็นสำหรับการพิมพ์ เมื่อปลายปีที่แล้วราคากระดาษได้เพิ่มขึ้น กระดาษหลายชนิดราคาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจนถึงปัจจุบัน

ตลาดต่างประเทศและสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน ราคากระดาษยังอยู่ในระดับสูง และจะมีสัญญาณการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มีเหตุผลหลักใหญ่ ๆ 4 ข้อ คือ
1. นโยบายค่าเงินบาทที่อ่อนค่า ซึ่งทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกรุนแรง
2. อนุรักษ์ระบบธรรมชาตินำไปสู่การควบคุมพลังงานและการตัดโค่นต้นไม้
3. การเพิ่มขึ้นของค่าแรงและค่าขนส่ง
4. การแพร่ระบาดของโรคระบาดที่ยังไม่สามารถควบคุมได้

Sansin มีระบบเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลกในการจัดสรรข้อมูลข่าวสารจากการจัดซื้อ จึงสามารถคาดการณ์ว่าราคากระดาษจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ดังนั้น จึงทำให้สามารถจำหน่ายกระดาษในราคามิตรภาพและมีคุณภาพที่ดีกับลูกค้าต่อไป

“เครือข่ายอินเตอร์เน็ต แก้วิกฤตการณ์โควิด – 19 และมาตรการการป้องกันที่เข้มงวดของจีน”

นับตั้งแต่โรคโควิด – 19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้เกิดภัยอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและสุขภาพของผู้คน นำความท้าทายครั้งใหญ่มาสู่ความมั่นคงด้านสาธารณสุขทั่วโลก และก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ในขณะเดียวกันก็ส่งผลเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาของ Sansin โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรด้านเทคนิคและการขนส่งสินค้า ด้วยเหตุนี้ Sansin จึงใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อนำมาเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานทางเทคนิคของช่างรวมถึงใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อจัดซื้อร่วมกับประเทศจีน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า หลังจากเกิดโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกชีวิตและการทำงานของทุกคนต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น การเปลี่ยนเข้าสู่โลกดิจิทัลจำเป็นต้องผ่านเครื่องมือดิจิทัล เช่น อินเทอร์เน็ตบนมือถือ หรือเทคโนโลยี AR เพื่อให้เข้าถึงโลกดิจิทัลได้ง่ายยิ่งขึ้น

การนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้จะแพร่หลายมากขึ้น มีดำเนินการฝึกอบรมทางไกลผ่านเครือข่าย 5G และเทคโนโลยีดิจิทัล การประชุมร่วมกับซัพพลายเออร์ผ่านอินเทอร์เน็ตบนมือถือ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการบำรุงรักษา

“เตรียมพร้อมรับงาน Pack Print International 2022”

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงงาน Exhibition ต่าง ๆ จึงไม่ได้จัดขึ้นเป็นเวลา 2 ปี หวังว่าจะสิ้นสุดการแพร่ระบาดหรือคลี่คลายลงมากกว่าที่ผ่านมา Sansin ได้วางนโยบายที่จะเข้าร่วมงาน Pack Print International 2022 โดยจะนำเครื่องจักรตลอดจนอุปกรณ์อัจฉริยะใหม่ ๆ อาทิเช่น เครื่องพิมพ์ฉลาก การพิมพ์ดิจิตอล อุปกรณ์หลังการประมวลผล เครื่องไดคัทอัตโนมัติแบบมัลติฟังก์ชั่น และอุปกรณ์หลังการพิมพ์ที่หลากหลายนำมาจัดแสดงภายในงาน จึงขอเชิญชวนทุกท่าน แวะเข้ามาชมเครื่องจักรและสินค้าของบริษัทฯ ได้ภายในงาน

“การส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่น”

การสืบทอดของคนรุ่นใหม่คือการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ทั้งหมด เนื่องจากเวลามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ จึงเกิดขึ้นในกระแสที่ไม่มีที่สิ้นสุด และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นข้อมูลข่าวสารภูมิปัญญาและการแปลงเป็นดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจถูกส่งมอบให้กับรุ่นลูกซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ และเพราะช่วงวัยทำให้คนรุ่นใหม่ที่สามารถติดตามแนวโน้มได้ทันเวลาและทันยุคทันสมัย และนำมาต่อให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น

ในฐานะนักธุรกิจ แนวทางพื้นฐานที่สุดคือ ความซื่อสัตย์ ชื่อเสียงทางธุรกิจดี วิสัยทัศน์ระยะยาวและจิตใจที่อดทน การติดต่อที่หลากหลาย ความสามารถในการคิดอย่างอิสระ และความสามารถในการเข้าใจจังหวะเวลา

“ก้าวต่อไปของ SANSAIN”

จากที่กล่าวมาข้างต้น Sansin มีสาขาทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ละประเทศมีลักษณะเฉพาะและแนวโน้มการพัฒนาโดยรวมแตกต่างกันไป การลงทุนในประเทศไทยค่อนข้างมีเสถียรภาพ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ Sansin ยืนยันที่จะพัฒนาการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้นในธุรกิจเดิม และพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้การบริการที่ดียิ่งขึ้นแบบครบวงจรในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถพัฒนาต่อไปอย่างดียิ่งขึ้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า