โครงการชุมชนเมืองต้องรอด ปากท้องต้องอิ่ม

โครงการชุมชนเมืองต้องรอด ปากท้องต้องอิ่ม

โดย กลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส. ร่วมส่งมอบของบริจาคให้กับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ Thai PBS

กลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส. ร่วมส่งมอบของบริจาคให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และ Thai PBS ใน “โครงการชุมชนเมืองต้องรอด…ปากท้องต้องอิ่ม”

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ตัวแทนกลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส. ได้เดินทางไปยังสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS โดยมีคุณโฉมบังอร ดารารัตนโรจน์, คุณมาร์ช ดารารัตนโรจน์ และคุณเบลล์ ดารารัตนโรจน์ ผู้บริหารบริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด เข้ามอบกระดาษอนามัยมูลค่ากว่า 490,000 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19