TASKalfa Pro 15000c เครื่องพิมพ์ดิจิตัลคุณภาพ พิมพ์งานปริมาณสูง เพื่องานพิมพ์เชิงพาณิชย์

TASKalfa Pro 15000c

ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องพิมพ์ดิจิตัลคุณภาพ พิมพ์งานปริมาณสูง เพื่องานพิมพ์เชิงพาณิชย์

Mr. Shinichi Uchida, Inkjet Project Leader TASKalfa Pro 15000cKYOCERA Document Solutions Inc.

อะไรคือเบื้องหลังและจุดเริ่มต้นของการพัฒนาครั้งนี้

เราเคยเป็นบริษัทที่ผูกขาดอยู่กับธุรกิจเครื่องพิมพ์ที่ใช้ในออฟฟิส แต่ในช่วงเวลาปัจจุบันนี้ ความต้องการลดการใช้กระดาษเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเราจึงมองหาช่องทางที่สอง และสามในธุรกิจ โดยการปรับตัวเข้าสู่ตลาดการพิมพ์เชิงพาณิชย์ พื้นที่ซึ่งทีมเทคนิคของเรามีความพร้อมที่จะใช้ประโยชน์กับเครื่องมือและประสบการณ์ความรู้ของเราได้อย่างเต็มที่

และนี่คือเครื่องพิมพ์ดิจิตัลความเร็วสูง 150 แผ่น A4 ต่อนาที ในการปรับและพัฒนาระบบ Electrophotography (ระบบเครื่องถ่ายเอกสารสี) ต้องใช้เทคนิคและการลงทุนที่สูง ดังนั้นการนำเทคโนโลยีของ Inkjet เข้ามาใช้จึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าและมีความจำเป็น ในการใช้งานในหลายประเภทงานพิมพ์

ภายใต้สภาวะการณ์ปัจจุบัน เราตระหนักถึงว่าเรามีธุรกิจหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ KYOCERA คือธุรกิจผลิตหัวพิมพ์ Inkjet ซึ่งหัวพิมพ์ Inkjet ของ KYOCERA ได้มีการพัฒนามานานแล้ว เราพร้อมทั้งความชำนาญและประสบการณ์ทางเทคนิค รวมถึงประสบการณ์ในการเลือกใช้กระดาษ และกระบวนการพิมพ์ภาพ อีกหนึ่งข้อได้เปรียบของเรา เรามีโรงงานผลิตเครื่องถ่ายเอกสารและผงหมึก Toner ของเราเอง เรามีทีมวิศวกรเคมีที่สามารถคิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยีน้ำหมึก ด้วยการรวมความชำนาญและประสบการณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน

เราจึงตัดสินใจพัฒนาระบบพิมพ์ซึ่งเรามีความมั่นใจว่า มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเป็นความก้าวหน้าต่อไปของเทคโนโลยีการพิมพ์ ในกลุ่มผู้ที่ใช้ปริมาณงานพิมพ์น้อยที่สุดของการพิมพ์เชิงพาณิชย์ มีหลายกลุ่มงานที่มีงานผลิตในปริมาณ 80-100 แผ่นผ่านระบบเครื่องถ่ายเอกสาร และถ้ามองในงานปริมาณที่สูงขึ้น ปรากฎว่างานพิมพ์ที่มีปริมานงานมาก ต้องใช้ระบบการพิมพ์เชิงพาณิชย์ ทั้งกระบวนการผลิตซึ่งต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมาก ทำให้ตลาดการพิมพ์ถูกแบ่งขั้ว

อย่างไรก็ตาม มีช่องว่างระหว่างการพิมพ์ด้วยระบบ Electrophotography (ระบบเครื่องถ่ายเอกสาร) 80-100 แผ่นต่อนาที ที่กำลังจะถูกแทนที่ เป็นความท้าทายในพื้นที่ใหม่ที่เรายังไม่ได้เข้าถึง ไปถึงกลุ่มงานพิมพ์ ในระบบผงหมึก ที่มีงานพิมพ์ปริมาณสูง ในกลุ่มนี้ลูกค้าไม่มีตัวเลือกที่เหมาะสม ผลิตงานพิมพ์อยู่บนเครื่องพิมพ์ระบบ Toner ที่ความเร็วในการพิมพ์ช้ากว่า (ผลต่อต้นทุนที่สูง) หรือไปใช้ระบบ Inkjet ที่ต้นทุนหมึกสูง ราคาเครื่องแพง ด้วยเหตุผลนี้ เราเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องดี ถ้าเราสามารถมอบทางเลือกที่ 3 ให้ได้ ระหว่างระบบการพิมพ์ดิจิตัลพริ้นท์ แบบ Laser Toner ที่ช้า และต้นทุนต่อแผ่นสูง กับระบบ Inkjet ที่ต้นทุนต่อแผ่นต่ำ แต่ราคาหมึกและราคาเครื่องสูง ด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ Inkjet ป้อนแผ่นที่มีความเร็วในการพิมพ์ 150 แผ่น A4 ต่อนาที กับต้นทุนเครื่องที่สามารถลงทุนได้ ซื้อได้

คุณ Uchida กล่าวว่าในการพัฒนาสินค้า ช่วงแรกคือทำความเข้าใจกับข้อจำกัด และความต้องการของลูกค้า งานครั้งนี้เป็นความท้าทายที่จะเข้าสู่ตลาดการพิมพ์เชิงพาณิชย์ (commercial printing market) โดยที่เราไม่รู้จักลูกค้าและเราไม่รู้ตลาด ภายในสถานการณ์แบบนี้ เราตัดสินใจเดินหน้าเข้าสู่การปรับปรุงเชิงพัฒนาการ พิจารณาบนความต้องการพื้นฐานของลูกค้า

เราจึงได้เยี่ยมเยียนและแวะเวียนไปหาลูกค้าโรงพิมพ์ต่าง ๆ โดยที่เราไม่ได้รู้จักเขามาก่อน เราจะพัฒนาสินค้าที่มุ่งเน้นความต้องการและความรู้ ความเข้าใจของลูกค้าเป็นหลัก เราพยายามที่จะเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ทางการพิมพ์ที่โรงพิมพ์เหล่านี้เผชิญปัญหาอยู่ เราไม่รู้จักกระบวนการผลิตต้นทาง กลางทาง ปลายทางของลูกค้า

ดังนั้นเหล่านี้คือ ทุก ๆ ขั้นตอนที่จำเป็น ที่เราต้องเรียนรู้ เราดำเนินการต่อในแต่ละขั้นตอน ของการพัฒนาสินค้าโดยฟังสียงฟังคำของลูกค้า เพื่อเป็นการตรวจสอบตัวเราเอง ว่าการเดินหน้าพัฒนาสินค้าเราไปถูกทิศทางหรือไม่ เราตัดสินใจที่จะนำเครื่องพิมพ์ของเราไปติดตั้งที่ลูกค้า ขอให้ลูกค้าใช้งานเครื่องเรา และบอกเรา แนะนำเราว่าใช้งานแล้วเป็นอย่างไรบ้าง เกิดประโยชน์อย่างไร ทำงาน ทำหน้าที่ต่างๆได้หรือไม่ได้อย่างไร

ในระหว่างการปฏิบัติงาน จุดดี จุดด้อยต่าง ๆ ค่อย ๆ ปรากฎขึ้นระหว่างการใช้งานจริง เราจึงได้รับรู้ เรียนรู้จากลูกค้าและนำไปปรับ นำไปแจ้งทีมงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาสินค้าเราอย่างต่อเนื่อง

เครื่อง TASKalfa Pro15000c เป็นเครื่องพิมพ์กำลังผลิตสูง ดังนั้นเราจึงต้องการเสริมศักยภาพทางการผลิต เรื่องแรกเลยคือทำให้เครื่อง พิมพ์ได้ความเร็วที่ 150 แผ่น A4 ต่อนาที ซึ่งเป็นสิ่งที่เราวางแผนไว้แล้วตั้งแต่ต้น และเพื่อความต่อเนื่องในการพิมพ์ปริมาณสูง เราตั้งเป้าที่จะรักษาความเร็วในการพิมพ์แบบต่อเนื่อง ภายในหนึ่งชั่วโมงให้ได้ถึง 9,000 แผ่น A4 ต่อชั่วโมง เรื่องนี้เป็นกระบวนการที่ยากมาก แต่เราทุ่มเทและพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จ

เราเริ่มทำในสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อน มันไม่ง่ายเลยที่จะเข้าใจ การคิดค้นพัฒนาโครงการนี้ช้าลงไป 1 ปี ผมรู้ได้เลยว่าฝ่ายขายของบริษัทค่อนข้างจะไม่มั่นใจ และสงสัย เพราะเขาได้เตรียมงานทางการขายไว้ แต่สิ่งที่ได้รับคือการรอคอย เรากลับไม่สามารถแจ้งข่าวดีและส่งมอบสินค้าได้ เป็นเวลาช้ากว่ากำหนดไปอีกหลายเดือน ผมรู้สึกเสียใจมากกับเรื่องนี้

เรื่องใหญ่ที่สุดในการจัดการคือเราต้องเปลี่ยนหมึกใหม่ ในขั้นตอนท้ายสุดของกระบวนการพัฒนาสินค้านี้ ซึ่งใช้เวลานานไปอีก 6 เดือน สิ่งนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ยากมาก ทั้งๆที่รู้ว่าเราต้องยอมรับกับกระบวนการผลิตที่ช้าไปอีกครึ่งปี เราตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อ เมื่อจะต้องเปลี่ยนบางอย่าง ฝ่ายวิศวพัฒนาของเรา เริ่มรู้สึกว่าเครื่องพิมพ์นี้อาจจะไม่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทั้งหลายได้ ไม่ว่าเราจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ในสถานการณ์ขณะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ผู้นำโครงการต้องตัดสินใจครั้งสำคัญด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ เพื่อให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์และตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย

ผมพูดกับตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าว่า ผมอยากทำให้เครื่องพิมพ์ตัวนี้พิมพ์ได้เร็วมากที่สุดเท่าที่จะพิมพ์ได้ เพื่อที่เราสามารถตอบสนองความต้องการของทุก ๆ ฝ่ายได้ เครื่องพิมพ์เครื่องนี้สามารถช่วยทุกคนได้แน่นอน นี่คือ Keyword สำหรับสมาชิกที่ร่วมงานในโครงการนี้

เราได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์เพื่อใช้งานจริงที่โรงพิมพ์ของลูกค้า (On-site beta test) เราเปิดใจรับฟังทุกเสียง ทุกคำแนะนำของลูกค้า และส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังทีมวิศวกรพัฒนาของเรา กระบวนการเหล่านี้ใช้เวลาอีก 6 เดือน ในการวิเคราะห์ปรับปรุงตามคำแนะนำของลูกค้า มีผลต่อการปรับแก้และเวลาที่ต้องเลื่อนออกไปก่อนที่เครื่องพิมพ์จะสามารถส่งออกไปเปิดตัววางขายได้ ผมเชื่อว่ากระบวนการทั้งหมดนี้ แม้จะสร้างความล่าช้า แต่ก็นำเราไปสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้นมาก เราสามารถรักษาความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับมายาวนาน โดยการรับฟังเสียงและคำแนะนำจากผู้ใช้งาน และนำไปแก้ไข้ปรับปรุง ผมเชื่อมั่นว่า สิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผมมองข้ามไม่ได้

คุณ Uchida กล่าวว่า ด้วยการตัดสินใจครั้งหลังสุดนี้ ทำให้ผลลัพธ์ออกมาได้ผลที่ดี และเขามีความมั่นใจในผลลัพธ์ที่ดีนี้ คุณภาพงานที่พิมพ์ออกมามีความสม่ำเสมอในระดับ “คงที่” ตั้งแต่แผ่นที่ 1 จนถึงแผ่นท้ายสุด หลังจากการพิมพ์ต่อเนื่อง 9,000 แผ่น (A4) ยังออกมาอย่างต่อเนื่องทุกแผ่น คุณภาพแทบจะเหมือนกันทุกใบ ทั้งในส่วนของโทนสีและคุณภาพความละเอียดงานพิมพ์ เราเน้นการปรับปรุงเรื่องการกำจัดและล้างหมึกส่วนเกินออก ให้สะดวกรวดเร็ว และทำให้ทุกหยดของหมึกเชื้อน้ำของเราพิมพ์ออกมาได้อย่างใสสะอาด เครื่องจักรและกลไกเป็นหัวใจสำคัญ กลไกเครื่องอายุการใช้งานเท่ากับอายุเครื่องจักร และเราตั้งเป้าไว้ที่อายุการใช้งานถึง 60 ล้านใบพิมพ์

เครื่องพิมพ์ดิจิตัลอิงค์เจ็ท TASKalfa Pro 15000c ถูกออกแบบให้มีการดูแลรักษาน้อย และใช้งานง่ายมาก เมื่อเทียบกับระบบการใช้งานเครื่องพิมพ์ดิจิตัลระบบเดิม ซึ่งต้องอาศัยช่างประจำเครื่อง ช่างที่คุมเครื่องอิงค์เจ็ทนี้ใช้เวลาการเรียนรู้การใช้งานเครื่องได้ในเวลาอันสั้น นี่คือหนึ่งในหลายผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากเครื่องพิมพ์ดิจิตัลอิงค์เจ็ทของเรา เป็นครื่องพิมพ์ที่มีขนาดกระทัดรัด ติดตั้งได้ในพื้นที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ดิจิตัลความเร็วสูง เครื่องพิมพ์ Inkjet Water-Based ของ KYOCERA รุ่น TASKalfa Pro 15000c เราไม่มีคู่แข่งหรือคู่เทียบโดยตรง เราใช้พื้นที่ในการติดตั้งเพียง 1 ใน 5 ส่วนเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ดิจิตัลความเร็วสูงอื่น ๆ กินไฟน้อย และใช้ไฟบ้านได้โดยไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนเป็นระบบไฟโรงงาน

เรื่องของการประหยัดและความปลอดภัยจากการใช้ไฟกระแสต่ำ เครื่องพิมพ์นี้ จะเป็นเครื่องที่ปลอดภัยจากกระแสไฟและกินไฟน้อย เราได้ผลตอบรับที่เป็นที่น่าพอใจจากลูกค้า

เราจึงเห็นว่ามีลูกค้าอีกหลายรายที่เห็นว่าเครื่องพิมพ์ดิจิตัลของเรา เหมาะกับงานของพวกเขาอย่างหลากหลาย และเห็นว่าเครื่องพิมพ์เราเหมาะกับงานที่เราพิมพ์อยู่ในสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในอเมริกาเหนือ ซึ่งเป็นโซนที่ยังใช้กระดาษปริมาณมาก มีบริษัทที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภท Direct Mailing ได้แสดงความสนใจและมีเป้าหมายที่จะนำเครื่องเราไปใช้ในการผลิต ครอบคลุมตลาดทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากได้ทดลองใช้เครื่องพิมพ์ของเราแล้ว และเป็นที่น่าพอใจ และประสบผลสำเร็จในการใช้เครื่องของเราในหลายเมือง จึงได้ค่อยเพิ่มการติดตั้งเครื่องพิมพ์ TASKalfa Pro 15000c ของเราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในแต่ละเมืองที่ผลิตสิ่งพิมพ์ (Direct Mailing) ลูกค้าสามารถนำเสนอสิ่งพิมพ์ พร้อมใบแทรก รวมทั้งใบปลิวโฆษณาต่างๆ ส่งผลให้ได้รับการตอบรับที่ดี ในองค์กรขนาดใหญ่ และมีโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ให้ความสนใจมาใช้เครื่องพิมพ์เรา ทำให้ได้รับผลตอบรับเกินความคาดหมาย

เราได้รับโอกาสที่ดีในธุรกิจด้วยความที่เราเป็นคลื่นลูกใหม่ เป็นทางเลือกที่ 3 และเป็นเครื่องใช้งานควบคู่กับเครื่องที่ลูกค้ามีอยู่แล้วได้เป็นอย่างดี สามารถรองรับและตอบโจทย์งานที่เครื่องพิมพ์ลูกค้าผลิตงานได้ไม่ดี และผลิตออกมาในต้นทุนสูงกว่ามาก ในตลาดปัจจุบันที่ซี่งยังไม่เคยมีเครื่องพิมพ์ดิจิตัลอิงค์เจ็ทแบบเรามาก่อน เราสามารถเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดี ที่เหมาะสมกับงานในอุตสากรรมการพิมพ์ ทั้งความเหมาะสมกับประเภทของงานและลดต้นทุนการผลิต

ผมยังคงจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องกับเพื่อนร่วมงานทุกแผนก ทั้งฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายขาย ฝ่ายประเมินความพึงพอใจ ฝ่ายถามตอบทางเทคนิค เพื่อให้การบริการการปรับปรุงพัฒนาการต่างๆ เป็นไปอย่างสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

ผมได้แชร์ความรู้สึกและความจริงอันยากลำบากที่ผ่านมากับเขาทุกๆคน เมื่อภายหลังการปรับปรุง การแก้ไขในแต่ละส่วนผ่านไป ใบหน้าของทุกๆคนจะอยู่ในใจของผมเสมอ ทุกคนเชื่อมั่นได้ว่าลูกค้าหลายคนชอบเครื่องพิมพ์ของเรา ต่างเชื่อว่าเครื่องเราสามารถพิมพ์และผลิตงานพิมพ์ออกมาได้ดี มีคุณภาพ สิ่งเหล่านี้จะอยู่ในใจเราเสมอ เพื่อกระตุ้นให้เราไม่หยุดพัฒนา TASKalfa Pro 15000c จะยังคงก้าวต่อไป เพื่อนำเสนอคุณค่าใหม่ให้งานพิมพ์ นวัตกรรมเครื่องพิมพ์ Inkjet ของ KYOCERA เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นและจะต้องก้าวไปอีกไกล

 

แปลและเรียบเรียงโดย สุเมธ จันทร์เกษมพงษ์
Printing Business Sales Manager, KYOCERA Document Solutions (Thailand) Corp.,Ltd.
นัดหมายเพื่อเข้ามาชมการทดสอบการใช้งานได้ที่: 02-586-0333 หรือ 081-926-9565

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า