วันการพิมพ์ไทย 2564

วันการพิมพ์ไทย 2564

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ สุสานโปรแตสแตนท์ ถ.เจริญกรุง

คุณพงศ์ธีระ พัฒนพีระเดช – นายกสมาคมการพิมพ์ไทย และประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ คณะมนตรีสหพันธ์ฯ คุณมารชัย กองบุญมา บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด และคุณธาดา เศวตศิลา ประธานมูลนิธิสุสานโปรเตสแตนท์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของหมอบรัดเลย์ผู้บุกเบิกงานพิมพ์ในประเทศไทย เนื่องในโอกาส “วันการพิมพ์ไทย 2564” วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ณ สุสานโปรแตสแตนท์ ถ.เจริญกรุง

หมอบรัดเลย์ หรือ แดเนียล บีช แบรดลีย์ แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Dan Beach Bradley) เป็นนายแพทย์ชาวอเมริกันที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 3 และยังเป็นผู้เริ่มต้นการพิมพ์อักษรไทยในประเทศไทยเป็นครั้งแรก