Pre-Press Skill Standards

Pre-Press Skill Standards

โดย เพจโรงพิมพ์ไทย 5G

มักได้ยินการเปรียบเทียบว่าพรีเพรสทำงานเพียง 1 ไฟล์แต่แท่นพิมพ์ต้องทำงาน 1,000 ครั้งให้ได้โปสเตอร์ 1,000 ใบ สบายกว่ากันเยอะเลย…..ความเป็นจริงนั้นพรีเพรสต้องทำงานหลายขั้นตอน หลายมือ จำนวนคลิ๊กเมาท์รวมกันหลายพันคลิ๊กจึงได้เป็นเพลทออกมา

คุณสมบัติพื้นฐานของพรีเพรสคือ ทนต่อการใช้สายตาหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้นาน ใช้นิ้วมือและคีย์บอร์ดชำนาญ คล่องแคล่ว สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นทั้งทางวาจาและสื่อมีเดียช่องทางต่าง ๆ ได้ เป็นคนชอบเอะใจฉงนสงสัยว่าไฟล์งานตรงจุดไหนมีแนวโน้มว่าจะผิด และสุดท้ายคือบริหารเวลาเป็น

เทคโนโลยีการพิมพ์และระบบการควบคุมที่ทันสมัยเป็นตัวช่วยช่างพิมพ์ทำงานเร็วขึ้น จากตำแหน่ง Printer จะกลายเป็นตำแหน่งเดินเครื่อง Operator ไปเสียแล้ว เครื่องช่วยคน การตอบโจทย์เทคโนโลยีการพิมพ์คือการฝึกอบรมพรีเพรสให้รู้ลึกกว่าเดิม เพื่อใช้ซอฟท์แวร์ ใช้เครื่องมือได้เต็มที่ ทำเพลทออกมาดี ก็จะช่วยรักษาประสิทธิภาพเครื่องพิมพ์ราคาแพงนั้นได้สูงสุด

การเปรียบเทียบด้วยตรรกะข้างต้น ผู้บริหารควรกล่อมเกลาทัศนคติดังกล่าวให้หมดไปในโรงพิมพ์ แต่ละคนแต่ละแผนกมาขายความรู้ความสามารถเช่นเดียวกัน เพียงแต่ลักษณะงานต่างกัน

กลับกันพนักงานพรีเพรสก็อย่าทำงานผิวเผิน เพียงคลิ๊กๆ ตามที่เขาว่าก็แล้วกัน โปสเตอร์ 1,000 ใบจะมีคุณภาพการพิมพ์ดีก็มาจากพรีเพรสช่วยฝากทัศนคตินี้ไว้ด้วยครับ

ขั้นตอนการทำงาน หัวข้อฝึกอบรม และเป้าหมาย ดังนี้

1. Pre – flight ตรวจเช็คความถูกต้องและคุณภาพไฟล์ของลูกค้าก่อนทำดิจิตอลปรู๊ฟและทำเพลท

หัวข้อฝึกอบรม
1.1 ระบบ Mac OS, PC Platforms
1.2 Pre-Flight Software
1.3 File formats (PDF/X, AI, EPS, PS, Tiff)
1.4 ISO 15930 Graphic technology: Prepress digital data exchange using PDF
1.5 Color model (RGB/CMYK, Spot Color)
1.6 Fonts (Opentype, Truetype, Type1)
1.7 Resolution (DPI, PPI)
1.8 Pantone (coated /uncoated)
1.9 หมึกสะท้อนแสง
1.10 Total Ink Coverage
1.11 Black Overprint
1.12 Layer / Transparency
1.13 ข้อจำกัดทางการพิมพ์ ขนาดตัวเล็กสุด ขนาดเส้นบางสุด งานพิมพ์ยากง่าย
1.14 หน่วยวัด Point และ Pica
1.15 เผื่อเจียน Bleed และ Safety zones
เป้าหมาย
1.1 ตรวจพบข้อผิดพลาดในไฟล์ที่ไม่สามารถมองเห็นบนหน้าจอได้
1.2 ลดเวลาตรวจเช็คและภาระให้ขั้นตอนต่อไป
1.3 ลดจำนวนครั้งการทำปรู๊ฟแก้ไข 1-2-3
1.4 ประเมินปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับขั้นตอนต่อไป
1.5 ประสานงานกับแผนกต่างๆเมื่อไฟล์มีปัญหาทั้งแผนกประเมินราคา แผนกขาย แผนกวางแผน เป็นต้น

2. จัดการสี Color Management System เบื้องต้นกับไฟล์ลูกค้า

หัวข้อฝึกอบรม
2.1 ทฤษฏีสีเบื้องต้น
– Color Model (CIE L*a*b*, CIE XYZ)
– Color Space
2.2 แม่สีบวก RGB แม่สีลบ CMY
2.3 Color Gamut ของอุปกรณ์ต่างๆ
2.4 ICC Profiles
2.5 Printing profile
2.6 วิธีทำ CMS / CMS Software
2.7 Test form IT87/4, IT 87/5
2.8 Device Link Profile
2.9 Calibration Monitor
2.10 วิธีใช้ Spectrodensitometer ตามคู่มือ
เป้าหมาย
2.1 รักษาค่าสีในไฟล์ให้ได้ Gamut กว้างที่สุด
2.2 เลือก printing profile ที่เหมาะสมกับสเปคลูกค้า
2.3 ทำ CMS เป็น
2.4 Calibration Monitor ได้
2.5 เทียบค่าที่วัดได้กับมาตรฐานแล้วปรับแต่ง
2.6 Color setting เหมือนกันทุกเครื่องในแผนกทั้ง Mac OS และ PC

3. จัดการสารบัญไฟล์

หัวข้อฝึกอบรม
3.1 Server
3.2 Network
3.3 Data based system
3.4 Back-up Software
3.5 Applications
3.6 Workflow
3.7 File folder
3.8 File naming การตั้งชื่อไฟล์
3.9 Archival system ระบบการเก็บข้อมูล
3.10 Retrieval System ระบบการเรียกข้อมูล
3.11 Job order system ระบบการออกใบจ๊อบ
เป้าหมาย
3.1 เก็บไฟล์เป็นระบบและเรียกใช้ได้รวดเร็ว
3.2 ไฟล์เก็บรักษาไว้ปลอดภัย
3.3 Update ไฟล์ได้ง่าย มีประวัติ
3.4 แยกประเภทไฟล์ไว้เป็นระเบียบ – Text files – Digital image – PDF documents – Plate 1 Bit tiff files – Imposition files
3.5 สร้าง File naming มาตรฐานได้

4. สร้างไฟล์งานตามความต้องการของลูกค้า

หัวข้อฝึกอบรม
4.1 การทำงานร่วมกันของ Software /Application
4.2 การใช้ Shortcut
4.3 Output formats
4.4 Raster & Vector
4.5 หลักการออกแบบ เช่น Color harmony Balance / Composition
เป้าหมาย
4.1 ไฟล์ตรงตามความต้องการลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด
4.2 ไฟล์งานสามารถ Output ได้
4.3 แก้ไขไฟล์ตามคำสั่งลูกค้า
4.4 สร้าง Master pages
4.5 สร้าง Style sheets

5. ทำดิจิตอลปรู๊ฟ

หัวข้อฝึกอบรม
5.1 Proofing software
5.2 ระบบเครื่องปรู๊ฟ Laser / Ink jet
5.3 ประเภทการปรู๊ฟ (Soft, Hardcopy, Contract, Imposition)
5.4 ISO 12647-7 Standard Digital proof
5.5 ICC Profile
5.6 แถบควบคุม Fogra Media Wedge 30
5.7 Mock-up และความสำคัญ
5.8 การพับดัมมี่
5.9 คู่มือการเดินเครื่อง Instruction Manual
เป้าหมาย
5.1 เดินเครื่องปรู๊ฟได้
5.2 เลือก ICC Profile ตรงกับการพิมพ์
5.3 ตรวจความถูกต้องของสเปคต่างๆ Sizes, Resolution, Marks
5.4 วัดค่าแถบควบคุมและประเมินผลได้
5.5 แก้ไขปัญหา Errors เครื่องปรู๊ฟ
5.6 ทำ Mock-up ได้
5.7 บำรุงรักษาเครื่องถูกวิธี

6. เลย์งาน / จัดหน้า (Imposition Layout)

หัวข้อฝึกอบรม
6.1 กลับนอก / กลับในตัว / กลับกระดกกริปเปอร์
6.2 ยก หน้ายก กรอบ
6.3 Imposition Software
6.4 สเปคเครื่องพิมพ์
6.5 รูปแบบการเข้าเล่มหลังพิมพ์
6.6 กระดาษ (น้ำหนัก เกรน ไซด์ ลักษณะผิว)
6.7 Color bar
6.8 เทคนิคการชดเชยระยะ Creep / Shingling
เป้าหมาย
6.1 สร้าง Template ถูกต้อง และลดต้นทุน
6.2 ใส่มาร์คและเฟอร์นิเจอร์ครบถ้วน
6.3 เลือกใช้ Color bar ตรงกับสเปคแท่นพิมพ์
6.4 ระยะเผื่อขั้นตอนหลังพิมพ์ถูกต้อง

7. RIP Files

หัวข้อฝึกอบรม
7.1 RIP workflow
7.2 Output file formats (1bitTIFF, JDF)
7.3 Screening (AM, FM, Hybrid)
7.4 Dot Shape
7.5 Line per inch
7.6 Trapping ชดเชยการพิมพ์เหลื่อมด้วยวิธี Spread, Choke และขนาดที่เหมาะสม
7.7 Dot gain Compensation curves
เป้าหมาย
7.1 Rip files ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
7.2 แยกสีได้ครบ ตรงตามไฟล์ลูกค้า
7.3 จัดการเรื่อง Trapping ได้
7.4 ใช้ Software ชดเชยเม็ดสกรีนบวมได้
7.5 เลือก LPI ได้เหมาะสมกับกระดาษ
7.6 หารือกับผู้เกี่ยวข้องช่วยเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ เช่น Rich Black, Double Hits

8. เดินเครื่อง CTP

หัวข้อฝึกอบรม
8.1 CTP workflow
8.2 ระบบ CTP (Thermal, UV)
8.3 ประเภทและโครงสร้างของเพลท
8.4 สเปคเพลทแต่ละแท่นพิมพ์
8.5 คู่มือการเดินเครื่อง Instruction Manual
8.6 การใช้เครื่องวัด Dot reader / Dot meter
8.7 Linearization
8.8 Plate control strip
8.9 Resolution
8.10 การเก็บรักษาเพลทและการเคลื่อนย้าย
8.11 การกำจัดน้ำยาล้างเพลท
เป้าหมาย
8.1 Calibration การฉายแสงและการล้าง
8.2 ทำ Linearization
8.3 ตรวจคุณภาพเพลทก่อนส่งพิมพ์
8.4 แก้ปัญหาเครื่องทำงานผิดปรกติในขอบเขตที่ทำได้

9. บำรุงรักษาและทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือ

หัวข้อฝึกอบรม
9.1 คู่มือการบำรุงรักษาใน Instruction Manual
9.2 วัตถุอันครายและการกำจัด
เป้าหมาย
9.1 ตรวจสภาพการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องมือประจำวัน
9.2 เปลี่ยนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
9.3 บำรุงรักษาตามรอบเวลากำหนด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า